Seminarier 2023

I listan nedanför hittar du dokumentation från de olika seminarieblocken. Klicka på länken för respektive seminarium för att få upp skriftlig dokumentation och/eller föreläsarbilder.

Letar du efter något som du inte kan hitta? Maila till kerstin@immix.se i så fall. Dit kan du också höra av dig om du har någon annan synpunkt.

Seminarieblock 1

1. Hur bygger man en förändringskraftig organisation utifrån reglerna om delegation? Natalie Glotz Stade och Emma Fall, båda juridiska rådgivare på JP Infonet med huvudsaklig inriktning på social- och familjerätt, offentlighet och sekretess samt förvaltnings- och kommunalrätt. (Foto: JP Infonet)

2. Måltider som verktyg för hållbart åldrande och bättre samhällsekonomi Clas Lundgren, chefläkare i Region Värmland. Lena Martin, leg. dietist och utredare på Socialstyrelsen. Emelie Eriksson, kostekonom och projektledare för Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg på Livsmedelsverket. 

3. Från delar till helhet – utvecklingen mot en sammanhållen vård och omsorg för personer med skadligt bruk och beroende Zophia Mellgren och Mikael Malm, båda samordnare på Sveriges Kommuner och Regioner. 

4. Förändringsarbete inom LSS Bostad med särskild service med hjälp av det digitala verksamhetsstödet Boet Anda Embretzen, socialchef Härjedalens kommun. Åsa Remén, enhetschef Härjedalens kommun. Anette Hjalmarsson, produktchef på Boet.

5. Våld, hot och desinformation mot socialtjänsten Mikael Tofvesson, avdelningschef Myndigheten för psykologiskt försvar. Sabina Orstam, avdelningschef Kunskapsstyrning för socialtjänsten, Socialstyrelsen. 

6. Fokus på kunden ger mod att gå före Marie Björkman, digitaliseringsstrateg, Vallentuna kommuns socialförvaltning. Sara Bjällsten, projektledare, Vallentuna kommuns socialförvaltning. Sandra Järleby, behandlingssamordnare, Vallentuna kommuns socialförvaltning. Philip Folkinger och Edwin Wallberg, IT-coacher, Vallentuna kommuns socialförvaltning. 

Seminarieblock 2

7. Barn i och runt kriminalitet – ett effektivt arbete med direkta insatser och prevention Moa Lindunger och Joanna Hägg, PwC. Åsa Berg, socialtjänsten i Eskilstuna kommun.

8. Huset – en helhetsmodell för kvalitetsarbete i socialtjänsten Harry Lönnebacke, verksamhetschef IFO, Nordmalings kommun. Johan Hellberg, enhetschef IFO, Nordmalings kommun. Ingela Pettersson, socialchef, Bjurholms kommun. 

9. God och säker vård genom hela livet Anna Karin Nyqvist enhetschef och Lennart Pettersson enhetschef, båda från IVO.

10. Aktuellt inom arbetsmarknadspolitiken och kommunernas roll – vilka möjliga vägar ser vi framåt? Fredrik Krait och Ulrica Runemar, utredare på Sveriges kommuner och regioner tillsammans med Håkan Lind, kvalificerad handläggare Arbetsförmedlingen.

11. Så behöver du som offentlig chef leda din organisation i en kris Camilla Asp, överdirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

12. Sveriges första anhörigstrategi för socialtjänst och hälso- och sjukvård Anders Bergh, utredare vid Socialstyrelsen. Eva Nordqvist, socionom/möjliggörare Nationellt kompetenscentrum anhöriga. 

Seminarieblock 3

13. Tidiga insatser och föräldrastöd i samarbete med skolan Yvania Medina Avila, rektor på Annerstaskolan i Huddinge kommun. Anette Stork Stjernström enhetschef förebyggande socialtjänst. Sandra Edholm Ignat, föräldrarådgivare i Huddinge kommun. Maja Öberg, föräldrarådgivare i Huddinge kommun.

14. Offentlig sektor som innovationsdrivare Ann-Sophie Gustafsson, utvecklingsledare digital utveckling inom vård och omsorg, Karlstads kommun. Lina Svensberg, Innovation Manager, Compare.

15. En kunSKAPANDE socialtjänst – från vision till verksamhet Harald Gegner, Lunds kommun. Kristin Arve, Lunds kommun. Maria Svensson, Lunds kommun. Johan Assarsson, Lunds kommun. Kerstin Svensson från Socialhögskolan vid Lunds universitet.

16. Så bygger vi en stark kedja mot brott Karin Svanberg, enhetschef, Brottsförebyggande rådet. Annika Öquist, enhetschef Socialstyrelsen. Anders Bolund, gruppledare för sociala insatsgrupper/avhopparverksamhet, Haninge kommun. Maria Porshage, avdelningschef IFO, Haninge kommun. Andreas Vetterberg, enhetschef Ung Nordost, Göteborgs stad. Tobias Gröndahl, avdelningschef stadsområde välfärd och fritid, Göteborgs stad.

17. Möter dagens sociala insatser äldres behov? Ulrika Lifvakt, handläggare Sveriges kommuner och regioner. Helena Henningson, handläggare Sveriges kommuner och regioner. Bertil Jönsson och Ingela Nilsson, båda projektledare, Simrishamns kommun. Åsa Enberg, samordnare för Seniortorget och Maria Wåhlin, konsulent Seniortorget. Båda från enheten för prevention, Umeå kommun.

18. Tillitsbyrån: Att möta komplexa behov genom målgruppsdriven verksamhetsutveckling André Szeles, tjänstedesigner, Region Värmland/Experio Lab. David Freundt, processledare Tillitsbyrån, Grums kommun. 

Seminarieblock 4

19. Jämställdhet i nya SoL är en möjlighet till mer träffsäkra insatser Birgitta Persdotter, lektor socialt arbete, forskningsledare FoU Välfärd Värmland. Åsa Furén Thulin, chef socialtjänst SKR. Love Nordenmark och Maria Högkvist, båda projektledare SKR:s pilotprojekt för jämställd socialtjänst. 

20. Omställningen till en god och nära vård och hur vi har kopplat ihop det med Agenda 2030 Ulrika Vitalis, socialchef, socialförvaltningen i Hammarö kommun. Mia Hernell Blomqvist, utvecklingsledare, socialförvaltningen i Hammarö kommun. Helena Henningsson, handläggare Sveriges kommuner och regioner.

21. Arbetsplatsen som arena för att upptäcka erfarenheter av våld hos medarbetare Kerstin Kristensen, senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten. Lisa Lindström, senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten.

22. Betydelsen av förtroende för socialtjänstens arbete med barn och unga Susanna Karlsson-Li, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Sofia Almlöf, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Anders Carlander, forskare vid SOM-institutet. Kristofer Nilsson, forskare vid institutionen för sociala och psykologiska studier, Karlstads universitet.

23. Digitalisering av kommunal socialtjänst och arbetsmarknadsenhet Carola Winberg, produktansvarig Individ- och familjeomsorg, Tietoevry. Anna Helleblad, affärsansvarig, Individ- och familjeomsorg, Tietoevry. Jessica Sundholm, systemförvaltare, Socialförvaltningen i Timrå kommun. Annelie Ringbro, enhetschef, Kompetenscenter i Timrå kommun. 

24. Hur kan målen om brukarinflytande bli verklighet? Lars Lindberg, Nordens välfärdscenter, inledare och samtalsledare. Jens Ineland, docent, Umeå universitet. Sara Lundgren, Socialstyrelsen. Sonny Wåhlstedt och Filippa Gagnér Jenneteg, båda från Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH.