Annonsera

Nyhetsbrevet Socialchefen

Företag och organisationer har möjlighet att annonsera i FSS nyhetsbrev Socialchefen som skickas ut till cirka 650 prenumeranter, merparten socialchefer/förvaltningschefer. Av dessa är drygt 400 medlemmar i FSS.

Kostnad (ingen moms tillkommer):

Ett införande: 2.300 kronor
Två införanden (vid samtidig beställning): 3.200 kronor
Tre införanden (vid samtidig beställning): 3.900 kronor
Fyra införanden (vid samtidig beställning): 4.400 kronor
Fem införanden (vid samtidig beställning): 4.800 kronor
Sex införanden (vid samtidig beställning): 5.200 kronor

Samma annonsör får ha max sex införanden under en tolvmånadersperiod.

Annonsoriginalet görs i 1128 pixlar bredd och 340 pixlar höjd (men visas i 564  x 170 pixlar i färdigt nyhetsbrev).  Lämnas i png- eller jpg-format. Ange även vilken webbadress som den ska länka till.

Håll formgivningen enkel och utan för många detaljer. Vidareutveckla hellre innehållet på en målgruppsanpassad landningssida.

Maila redaktören Kerstin Öhman för beställning av annonsplats.

Preliminär utgivningsplan för nyhetsbrevet Socialchefen 2023

17 januari, 31 januari, 7 februari, 7 mars, 21 mars, 13 april, 2 maj, 16 maj, 2 juni, 20 juni, ev. 6 juli, 15 augusti, 22 augusti, 5 september, 19 september, 26 september, 3 oktober, 17 oktober, 7 november, 21 november, 12 december, ev. 19 december.

Program/inbjudan och webb – FULLBOKAT

Program och inbjudan till Socialchefsdagarna distribueras digitalt. Programmet presenterar ingående vad som erbjuds deltagarna under de tre höstdagarna i Karlstad.

De cirka 2 600 mottagarna är FSS medlemmar, deltagare och utställare från föregående års konferens, socialchefer och förvaltningschefer i Sverige, ordföranden och vice ordföranden i socialnämnder, samt nyckelpersoner på departement och myndigheter.

Programmet distribueras digitalt som en pdf i början av maj. Annonsformat och kostnad (ingen moms tillkommer):

Helsida 180 x 256 mm, 6 000 kronor.

Halvsida 180 x 126 mm eller 88 x 256 mm, 4 500 kronor.

Kvartssida 180 x 61 mm eller 88 x 126 mm, 3 500 kronor.

Originalet lämnas i pdf-format med utskriftsupplösning och utan skärmärken.

Bannerannons på socialchefsdagarna.se ingår i ovan angivna kostnad. Bannerannonsens original lämnas i png eller jpg och ska hålla bredden 800 pixlar. Maxhöjd 400 pixlar. Ange även vilken webbadress som den ska länka till.

Bokning: Senast 17 mars 2023 genom att maila till Kerstin Öhman, alternativt genom att kryssa för annonsering i monterbokningsformuläret som publiceras den 30 januari. OBS FULLBOKAT

Materialdag: Original ska vara Kerstin Öhman tillhanda senast 4 april 2023. OBS FULLBOKAT

Här kan du se en skiss över annonsformaten.