Annonsera

Nyhetsbrevet Socialchefen

Företag och organisationer har möjlighet att annonsera i FSS nyhetsbrev Socialchefen som skickas ut till cirka 650 prenumeranter, merparten socialchefer/förvaltningschefer. Av dessa är cirka 400 medlemmar i FSS.

Här kan du se ett tidigare utskickat nyhetsbrev.

Kostnad (ingen moms tillkommer):

Ett införande: 2.500 kronor
Två införanden (vid samtidig beställning): 3.400 kronor
Tre införanden (vid samtidig beställning): 4.100 kronor
Fyra införanden (vid samtidig beställning): 4.600 kronor
Fem införanden (vid samtidig beställning): 5.000 kronor
Sex införanden (vid samtidig beställning): 5.400 kronor

Samma annonsör får ha max sex införanden under en tolvmånadersperiod.

Annonsoriginalet görs i 1128 pixlar bredd och 340 pixlar höjd (men visas i 564  x 170 pixlar i färdigt nyhetsbrev).  Lämnas i png- eller jpg-format. Ange vilken webbadress som den ska länka till.

Håll formgivningen enkel och utan för många detaljer. Vidareutveckla hellre innehållet på en målgruppsanpassad landningssida.

Maila redaktören Kerstin Öhman för beställning av annonsplats.

Preliminär utgivningsplan för nyhetsbrevet Socialchefen 2024

16 januari, 30 januari, 6 februari, 5 mars, 19 mars, 16 april, 7 maj, 14 maj, 28 maj, 11 juni, ev. 27 juni, 13 augusti, 20 augusti, 3 september, 17 september, 24 september, 1 oktober, 15 oktober, 5 november, 26 november, 17 december.

Program/inbjudan och webb – detta är nu fullbokat och publicerat!

Program och inbjudan till Socialchefsdagarna distribueras digitalt. Programmet presenterar ingående vad som erbjuds deltagarna under de tre höstdagarna på Kistamässan i Stockholm.

De cirka 2 600 mottagarna är FSS medlemmar, deltagare och utställare från föregående års konferens, socialchefer och förvaltningschefer i Sverige, ordföranden och vice ordföranden i socialnämnder, samt nyckelpersoner på departement och myndigheter.

Programmet distribueras digitalt som en pdf i A4-format i början av maj.

Annonsformat och kostnad (ingen moms tillkommer):

Helsida 180 x 256 mm, 6 200 kronor.

Halvsida liggande 180 x 126 mm eller stående 88 x 256 mm, 4 700 kronor.

Kvartssida liggande 180 x 61 mm eller stående 88 x 126 mm, 3 700 kronor.

Originalet lämnas i pdf-format med utskriftsupplösning och utan skärmärken.

Bannerannons på socialchefsdagarna.se ingår i ovan angivna kostnad (brukar placeras på undersidorna programöversikt, konferensavgift, förbokade hotell och hitta hit). Bannerannonsens original lämnas i png eller jpg och ska hålla bredden 800 pixlar. Maxhöjd 400 pixlar. Ange även vilken webbadress som den ska länka till.

Bokning: Senast 3 april 2024 genom att maila till Kerstin Öhman, alternativt genom att kryssa för annonsering i monterbokningsformuläret som publiceras den 5 februari.

Materialdag: Original ska vara Kerstin Öhman tillhanda senast 5 april 2024.

Här kan du se en skiss över annonsformaten.