Storföreläsningar 2023

I listan nedanför hittar du skriftlig dokumentation från storföreläsningarna och filmade intervjuer med storföreläsarna. Klicka på respektive länk för att komma vidare.

Letar du efter något som du inte kan hitta? Maila till kerstin@immix.se. Dit kan du också höra av dig om du har någon annan synpunkt.

Inledning

Scenbruket presenterar ett utdrag ur en Föreställning om Mänskliga Rättigheter

Kommunstyrelsens ordförande Linda Larsson hälsar välkommen till Karlstad

Öppningsanförande av FSS ordförande Monica Persson

Minna Ljunggren: Socialtjänst och barnrätt i förändring

Statssekreterare Minna Ljunggren är på plats på Socialchefsdagarna 2023 och ger en bild av det pågående arbetet inom regeringen. Det är en utmanande tid med stora och systemhotande kriser. Ett paradigmskifte krävs och en ny och efterlängtad lagstiftning är på gång, men vi kan inte vänta på den, säger Minna Ljunggren. Läs mer

Nicolas Lunabba: Social rättvisa i praktiken

Som verksam i Helamalmö arbetar Nicolas Lunabba för att skapa mer trygghet och mindre kriminalitet i utsatta områden i Malmö. Och det gör han genom att skapa tillitsfulla relationer. I sin föreläsning tar Nicolas Lunabba med sig publiken på en gripande berättelse om pojken Elijah – som han genom sitt engagemang och basketen hjälpte från utsatthet till frihet. Läs mer

Ledarskap i oroliga tider

I ett samtal med representanter från länsstyrelsen, SKR och FSS ligger fokus på ledarskap i oroliga tider och hur socialtjänsten och det sociala arbetet påverkas av ett samhälle i utsatt läge. Att arbeta tillsammans är ett nyckelord för att klara av de enorma utmaningar som råder just nu i samhället. En annan viktig aspekt är att jobba samlat och se helheten, då blir det också lättare att samverka. Att jobba förebyggande och använda den klokskap som finns har aldrig varit viktigare – vi har inte råd att tappa en enda ungdom till suicid eller kriminalitet. Och det måste få kosta! Läs mer

Katarina Gidlund: Vi kan bättre!

Digitaliseringsforskaren Katarina Gidlund vill stärka känslan av tilltro och ansvar i digitaliseringsfrågor, hos deltagarna på Socialchefsdagarna. Vi känner alla till skillnaden mellan bra och dåliga digitala tjänster – och det behöver vi också våga säga när nya system utvecklas. Våga sätta krav och drömma utifrån din egen verksamhet. Det är så vi är med och skapar en hållbar samhällsutveckling genom digitalisering. Läs mer

Johan Quist: En tjänstelogisk socialpolitik

Som forskare inom tjänstelogik vill Johan Quist lyfta perspektivet och vända på begreppen producent och konsument. För vad är egentligen en tjänst idag? Socialtjänstens verklighet befinner sig långt från bilfabrikens löpande band, även om många kanske fortfarande ser det så. När det handlar om människor ställer effektivisering och standardisering till det. Vi behöver istället se medborgaren och användaren som en medskapare av värde i ”fabriken”. Och ju mer vi specialiserar oss, desto bättre behöver vi bli på samordning. Läs mer

Mats Alvesson: Fokus på kärnverksamhet i tidstjuvarnas paradis

Många av oss försöker göra rätt inom de regelsystem och normer vi har, men ändå kan det bli så fel. Och i dagens arbetsliv finns många tidstjuvar som stjäl tid från den egentliga verksamheten. Mats Alvesson är professor i organisationsteori och manar oss alla till att lyfta blicken, våga ifrågasätta och bli lite mer uppriktiga och obekväma. Ställa frågan: Vad håller vi på med, och varför? För att vi ska uppnå handlingskraft, mod och kreativitet behöver vi ibland gå utanför invanda rutiner och dammiga policydokument. Läs mer

Melody Farshin: Stolthet och fördom 2.0

Uppväxt i Husby i Stockholm med iranska föräldrar beskriver standup-komikern och författaren Melody Farshin uppväxten i miljonprogrammet som att ”ha superkrafter”. Hon fick allt där – utom etniskt svenska kompisar. Ackompanjerad av rungande skratt från publiken beskriver hon sitt ”dubbelagentliv” i de olika världarna för att försöka smälta in, om kulturkrockar, mångfald, stigman och att så ofta bli misstänkliggjord – även av sig själv. Läs mer

Famnen full av solsken

På torsdagsmorgonen fick vi Famnen full av solsken, av Strålande tider.