Samverkan kräver omställning

mar 6, 2024 | SCD2024, TALARE

Samverkan är ett nödvändigt arbetssätt i många frågor där flera aktörer – eller olika delar av samma organisation – behöver koordinera sig på nya sätt. Samverkan kan inte lyckas fullt ut utan viss omställning i medverkande aktörers verksamheter. Och det är ofta i samverkan som nya idéer och bättre lösningar för verksamheterna växer fram. Hur kan samverkan bli en naturlig del av ett nödvändigt omställningsarbete?

Karoline Bottheim går in på samverkan som arbetssätt och förändring, vad vi vet om framgångsfaktorer från forskning och praktik, och hur vi kan lyckas i det dagliga samverkansarbetet.

  • Vad utmärker samverkan som arbetssätt – vad är det som utmanar oss och vad gör att vi lyckas?
  • Samverkan och omställning – hur kan vi rent praktiskt integrera allt som pågår samtidigt?
  • Att arbeta för en samverkanskultur  – några konkreta tips
  • När det blir svårt och frustrerande – vilka tankemodeller kan då hjälpa oss?
  • Slutligen: Det stora värdet med lyckad samverkan

Karoline Bottheim, M.A. i pedagogik och organisationspsykologi, har i många år utforskat samverkan som arbetssätt. Hon har tillsammans med Anna Zingmark skrivit böckerna Att lyckas leda i samverkan (2019) och Att lyckas leda en komplex process – mellan plan och icke-plan (2023) som tar avstamp i teori, forskning och beprövad praktik för lyckad samverkan.

Karoline har stor erfarenhet av samverkansprocesser inom vitt skilda samhällsområden och har utbildat tusentals samverkansledare i hela Sverige. Tillsammans med Anna Zingmark driver hon företaget Länka Consulting (www.lankaconsulting.se) som vill sprida insikter om samverkan som ett viktigt arbetssätt när vi tar oss an komplexa samhällsutmaningar. I deras podcast Art of Collaborating (https://soundcloud.com/user-995292086) kan du ta del av tankemodeller och metoder samt intervjuer med forskare och experter på temat samverkan.

Du hör Karoline Bottheim och hennes föreläsning Att lyckas i samverkan = att lyckas i omställning på eftermiddagen torsdag 3 oktober.

Foto: Privat

Våra andra storföreläsare kan du läsa om här.

Dela gärna