Socialchefsdagarna

Program

I den här menyn finns beskrivning av årets tema, programöversikt, seminariebeskrivningar, föreläsarpresentationer och en lista över alla utställare.

På höstens socialchefsdagar kommer du att kunna lyssna på ”varumärkesdoktorn” Eva Ossiansson om att äga sin story, Scott D. Miller om tre steg för att prestera på topp, konsulten Anna Sandborgh om professionellt vs. politiskt ledarskap, filosofen Jonna Bornemark om att skapa ett mänskligare samhälle, rikspolischefen Anders Thornberg om våra gemensamma utmaningar med gängkriminalitet, och inte minst en valanalys av statsvetaren Jenny Madestam.

Självklart kan du också göra personliga val bland ett stort antal seminarier, vara med på välkomstmottagning och festmiddag.

– Jag hoppas att vi ses i Göteborg den 28 till 30 september. I år är temat Lust att leda, makt att påverka, mod att förändra. Vilken energi dessa begrepp kan ge till ledarskapet! säger Monica Persson, FSS ordförande.

Från mitten av maj kan du anmäla dig. Fylligare föreläsarpresentationer kan du läsa här.

Monica Persson, ordförande FSS. (Foto: Frozentime)

TACK TILL VÅRA
SAMARBETSPARTNERS