Eva Ossiansson: Att äga sin story

Har du tagit kontrollen över din egen berättelse? Och har du någon gång funderat över vem du vill vara och hur du vill bli uppfattad? Frågorna kan tyckas enkla att besvara och kanske vet du redan svaret. Men, oavsett om du har tänkt på det här eller inte har...

Jenny Madestam: Valanalys 2022

När Socialchefsdagarna hålls har det gått drygt två veckor efter valet 2022. Vad innebär det i stort? Och vad innebär det i synnerhet för socialtjänsten? Vi är glada över att Jenny Madestam återkommer till Socialchefsdagarna för att ge oss sin analys av det nya...

Anna Sandborgh: Professionellt vs politiskt ledarskap

En kommun är politiskt styrd. Den är en del av vår demokrati. I förvaltningar finns välutbildade tjänstepersoner som med stöd av lag ska fullgöra sina uppdrag. Politisk logik är inte vanlig logik, det har många chefer och ledare fått erfara. Hur kan man få det att...

Filosofen Jonna Bornebark: Våga tro på varandra

För varje ny upptäckt, för varje nytt hinder, inser vi hur mycket vi fortfarande inte känner till. Så hur ska vi leva med att vi – trots vetenskapens odiskutabla framsteg – aldrig kommer att besitta all kunskap? Jonna Bornemarks svar är att utveckla det mänskliga...

Lyssna på rikspolischef Anders Thornberg

SOCIALCHEFSDAGARNA 2022: Rikspolischefen Anders Thornberg kommer till Socialchefsdagarna i höst för att ge sin syn på hur vi tillsammans kan gå framåt i det förebyggande arbetet och skapa ett tryggare samhälle. Det gör vi genom samverkan och resursfördelning med...

Scott D. Miller inleder Socialchefsdagarna i höst

SOCIALCHEFSDAGARNA 2022: Vet du när du är som mest och som minst effektiv? Vi vill nog alla kunna prestera vårt allra bästa. Därför är vi glada att Scott D. Miller, en av grundarna till International Center for Clinical Excellence, kommer till höstens...