Samverkan kräver omställning

Samverkan är ett nödvändigt arbetssätt i många frågor där flera aktörer – eller olika delar av samma organisation – behöver koordinera sig på nya sätt. Samverkan kan inte lyckas fullt ut utan viss omställning i medverkande aktörers verksamheter. Och det är ofta i...