Praktisk info

OBS praktisk info för deltagare finns här

Plats: Kistamässan i Stockholm, Arne Beurlings Torg 5, 164 40 Kista.

Tid: Konferensen hålls under tre dagar 2–4 oktober. Monterdelen är öppen de två första (onsdag 2 oktober kl. 8.00 till torsdag 3 oktober kl. 17.00).

Tema: Socialchefsdagarna 2024 i Stockholm har temat Omställning pågår.

Arrangör: Föreningen Sveriges socialchefer, tillsammans med värdstaden Stockholm.

Målgrupp: Chefer och beslutsfattare inom socialtjänsten och närliggande områden.

Monterbokning: All information som gäller monterbokning och anmälan av monterpersonal hittar du här.

Intressentlista: Den 12 december 2023 skickade vi ut mail till alla på intressentlistan (”Information till dig som vill vara med som utställare på Socialchefsdagarna 2024”). Har du/din organisation inte fått något mail? Kontakta Helena E:son Alm så kommer du med på intressentlistan!

Monterinredning: Ni ansvarar själva för alla beställningar av till exempel matta och inredning. Beställs direkt från Kistamässans monterservice, https://www.kistamasservice.se/. Sista dag för beställning till ordinarie pris är 27 augusti.

Uppbyggnad av monter: Ska ske tisdag 1 oktober eller på morgonen onsdag 2 oktober innan eventet öppnar (exakta tider lämnas närmare eventet). All information om in- och utflyttning, adresser för gods, regler för byggnation och så vidare hittar ni i utställarinformation från Kistamässan.

Packning/rivning av monter: Får påbörjas tidigast torsdag 3 oktober efter sista pausen.

Logi och resa: Detta bokar du själv. En lista med hotell där vi har reserverat rum publiceras i maj. 

Fredagsföreläsningar: Du är välkommen att delta utan kostnad på fredagens föreläsningar men behöver föranmäla det i samband med att monterpersonal anmäls (den anmälan öppnar i mitten av augusti).

Kontaktperson: Helena E:son Alm, projektledare för Socialchefsdagarnas monterdel,
0732-333 882.

Viktiga datum 2024

5 februari Monterbokning öppnar: länk till bokningsformulär skickas ut samt publiceras på webben.

15 mars Sista dag för monterbokning.

3 april Sista dag för att boka annonsplats i programmet (görs i monterbokningsformuläret).

5 april Deadline för annonsoriginal till programmet (skickas till kerstin@immix.se).

8 april Efter detta datum skickas faktura på förskottshyra för monterplatsen. Vid utebliven betalning släpps bokningen och platsen erbjuds till annan utställare.

7 maj Program/inbjudan publiceras och anmälan öppnar för deltagare och föreläsare.

19 augusti – 13 september Anmälan för monterpersonal är öppen.

27 augusti Sista dag för att beställa monterinredning från Kistamässan till ordinarie pris.

2–4 oktober Socialchefsdagarna 2024 i Stockholm.

2–3 oktober Monterdelen öppen.