Alla utställare

Monterdelen är öppen hela onsdagen och torsdagen under Socialchefsdagarna. Utnyttja pauserna till att besöka de omkring 70 utställarna, där vi i år också har skapat ett ”myndighetstorg” (monternummer som börjar med H00). Monterkarta hittar du länk till längst ned på sidan.

Utställare på Socialchefsdagarna 2022 i alfabetisk ordning

Access duo H03:15

AddSecure H05:21A

Alfa eCare H05:11

Allevi – Journal Digital – Carefox – Tenilo KF01:46 + 50

Alteri Care H06:12

Anonyma Alkoholister H02:30

Appva H03:21

Bitoreq Care H06:20

BPSD-registret H00:01

CareBuilder Journalsystem H03:02A

Careium H03:01

CGI och Tunstall KF01:28

Civil Rights Defenders H04:21B

Cuviva H01:02

Delori Payments H03:02B

Digitala samtal H05:27

e-beslut H01:03

E-hälsomyndigheten H00:13

Ensolution H05:12

Evondos H05:05A

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten H02:06

Framvik Produktion KF01:52

Frälsningsarmen H02:07

Föreningen Sveriges socialchefer KF01:16

Go Care H03:19

Gryning Vård H02:23

Göteborgs Stadsmission H05:05B

Göteborgsregionen KF01:56

Humana H02:18

Hushållningssällskapet Västra H01:01

Infosoc Rättsdata H03:05

IntraPhone Solutions H04:12

Jotib H05:03A

JP Infonet KF01:34 + 38

Kontigo Care H05:16

Ledarna inom Vård och Omsorg, LiVO H05:01

Linköpings Stadsmission H01:18

Ljung & Sjöberg H06:31

Lunnagårds Sjukhem H02:01

MDV Välfärdsteknik H05:15

MST Sverige H05:03B

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd H00:07

Nadio H02:02

Nordic Level Group KF01:22A

Nytida H01:16

Odalen Fastigheter H05:21B

Omilon H02:11

Ommej H01:07

Omsorgsportalen H01:20

PictureMyLife H02:03

Posifon H01:21

PU Sensor H06:27

Pulsen Omsorg H03:11

PwC KF01:22B

Salus mea H02:10

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering H00:09

Securdia H01:22 + 30

Sensio H05:22

Skyddsvärnet H01:29

Socialstyrelsen H00:03

SSIL – För vård och omsorg H01:08

Statens institutionsstyrelse H00:15 + 19

Stiftelsen Allmänna Barnhuset H04:21A

Studentlitteratur H01:04

Suntarbetsliv H06:37

Svensk Chefsförening H03:29

Sveriges Fontänhus Riksförbund H02:04

Sveriges Kommuner och Regioner H00:21 + 29

Swedlock H02:12

Tietoevry KF01:40

Time Care H01:11

Tryggt boende H05:30

Tunstall och CGI KF01:32

UngOmsorg H02:21

Unizon KF01:44

Visiba Care H02:24

Vision H05:02

Vårdlänken Bemanning & Rekrytering H01:15 + 17

VästKom KF01:54

Ågrenska H01:12


Utställare på Socialchefsdagarna 2022 i monterordning

H00:01 BPSD-registret

H00:03 Socialstyrelsen

H00:07 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

H00:09 SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

H00:13 E-hälsomyndigheten

H00:15 + 19 Statens institutionsstyrelse

H00:21 + 29 Sveriges Kommuner och Regioner

H01:01 Hushållningssällskapet Västra

H01:02 Cuviva

H01:03 e-beslut

H01:04 Studentlitteratur

H01:07 Ommej

H01:08 SSIL – För vård och omsorg

H01:11 Time Care

H01:12 Ågrenska

H01:15 + 17 Vårdlänken Bemanning & Rekrytering

H01:16 Nytida

H01:18 Linköpings Stadsmission

H01:20 Omsorgsportalen

H01:21 Posifon

H01:22 + 30 Securdia

H01:29 Skyddsvärnet

H02:01 Lunnagårds Sjukhem

H02:02 Nadio

H02:03 PictureMyLife

H02:04 Sveriges Fontänhus Riksförbund

H02:06 Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten

H02:07 Frälsningsarmén

H02:10 Salus mea

H02:11 Omilon

H02:12 Swedlock

H02:18 Humana

H02:21 UngOmsorg

H02:23 Gryning Vård

H02:24 Visiba Care

H02:30 Anonyma Alkoholister

H03:01 Careium

H03:02A CareBuilder Journalsystem

H03:02B Delori Payments

H03:05 Infosoc Rättsdata

H03:11 Pulsen Omsorg

H03:15 Access duo

H03:19 Go Care

H03:21 Appva

H03:29 Svensk Chefsförening

H04:12 IntraPhone Solutions

H04:21A Stiftelsen Allmänna Barnhuset

H04:21B Civil Rights Defenders

H05:01 Ledarna inom Vård och Omsorg, LiVO

H05:02 Vision

H05:03A Jotib

H05:03B MST Sverige

H05:05A Evondos

H05:05B Göteborgs Stadsmission

H05:11 Alfa eCare

H05:12 Ensolution

H05:15 MDV Välfärdsteknik

H05:16 Kontigo Care

H05:21A AddSecure

H05:21B Odalen Fastigheter

H05:22 Sensio

H05:27 Digitala Samtal

H05:30 Tryggt boende

H06:12 Alteri Care

H06:20 Bitoreq Care

H06:27 PU Sensor

H06:31 Ljung & Sjöberg

H06:37 Suntarbetsliv

KF01:16 Föreningen Sveriges socialchefer

KF01:22A Nordic Level Group

KF01:22B PwC

KF01:28 CGI och Tunstall

KF01:32 Tunstall och CGI

KF01:34 + 38 JP Infonet

KF01:40 Tietoevry

KF01:44 Unizon

KF01:46 + 50 Allevi – Journal Digital – Carefox – Tenilo

KF01:52 Framvik Produktion

KF01:54 VästKom

KF01:56 Göteborgsregionen


Klicka här för att ladda hem en monterkarta över monterytan på Socialchefsdagarna (Svenska Mässan).