Alla utställare

Monterdelen är öppen hela onsdagen och torsdagen under Socialchefsdagarna. Utnyttja pauserna till att besöka de omkring 70 utställarna, där vi i år också har skapat ett ”myndighetstorg” (monternummer som börjar med H00). Monterkarta hittar du länk till längst ned på sidan.

Utställare i alfabetisk ordning

Access duo   H03:15

AddSecure   H05:21A

Alfa eCare   H05:11

Allevi – Journal Digital – Carefox – Tenilo   KF01:46 + 50

Alteri Care H06:12

Anonyma Alkoholister   H02:30

Appva   H03:21

Bitoreq Care   H06:20

BPSD-registret   H00:01

CareBuilder Journalsystem   H03:02A

Careium   H03:01

CGI och Tunstall   KF01:28

Civil Rights Defenders   H04:21B

Cuviva   H01:02

Delori Payments   H03:02B

e-beslut   H01:03

E-hälsomyndigheten   H00:13

Edu Med   H02:02

Ensolution   H05:12

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten   H02:06

Framvik Produktion   KF01:52

Föreningen Sveriges socialchefer   KF01:16

Go Care H03:19

Gryning Vård   H02:23

Göteborgsregionen KF01:56

Humana   H02:18

Hushållningssällskapet Västra   H01:01

Infosoc Rättsdata   H03:05

IntraPhone Solutions   H04:12

Jotib H05:03A

JP Infonet   KF01:34 + 38

Kontigo Care   H05:16

Ledarna inom Vård och Omsorg, LiVO   H05:01

Linköpings Stadsmission   H01:18

Ljung & Sjöberg H06:31

Lunnagårds Sjukhem   H02:01

MST Sverige H05:03B

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd   H00:07

Nordic Level Group   KF01:22A

Nytida   H01:16

Odalen Fastigheter   H05:21B

Omilon   H02:11

Ommej   H01:07

Omsorgsförmedlingen   H02:07

PictureMyLife   H02:03

Posifon   H01:21

Pulsen Omsorg   H03:11

PwC   KF01:22B

Salus mea   H02:10

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering   H00:09

Securdia   H01:22 + 30

Sensio   H05:22

Skyddsvärnet   H01:29

Socialstyrelsen   H00:03

SSIL – För vård och omsorg   H01:08

Statens institutionsstyrelse   H00:15 + 19

Stiftelsen Allmänna Barnhuset   H04:21A

Studentlitteratur   H01:04

Svensk Chefsförening   H03:29

Sveriges Fontänhus Riksförbund   H02:04

Sveriges Kommuner och Regioner   H00:21 + 29

Swedlock   H02:12

Tietoevry   KF01:40

Time Care   H01:11

Tryggt boende H05:30

Tunstall och CGI   KF01:32

UngOmsorg   H02:21

Unizon   KF01:44

Visiba Care   H02:24

Vision   H05:02

Vårdlänken Bemanning & Rekrytering   H01:15 + 17

VästKom   KF01:54

Ågrenska   H01:12


Utställare i monterordning

H00:01   BPSD-registret

H00:03   Socialstyrelsen

H00:07   Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

H00:09   SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

H00:13   E-hälsomyndigheten

H00:15 + 19   Statens institutionsstyrelse

H00:21 + 29   Sveriges Kommuner och Regioner

H01:01   Hushållningssällskapet Västra

H01:02   Cuviva

H01:03   e-beslut

H01:04   Studentlitteratur

H01:07   Ommej

H01:08   SSIL – För vård och omsorg

H01:11   Time Care

H01:12   Ågrenska

H01:15 + 17   Vårdlänken Bemanning & Rekrytering

H01:16   Nytida

H01:18   Linköpings Stadsmission

H01:21   Posifon

H01:22 + 30   Securdia

H01:29   Skyddsvärnet

H02:01   Lunnagårds Sjukhem

H02:02   Edu Med

H02:03   PictureMyLife

H02:04   Sveriges Fontänhus Riksförbund

H02:06   Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten

H02:07   Omsorgsförmedlingen

H02:10   Salus mea

H02:11   Omilon

H02:12   Swedlock

H02:18   Humana

H02:21   UngOmsorg

H02:23   Gryning Vård

H02:24   Visiba Care

H02:30   Anonyma Alkoholister

H03:01   Careium

H03:02A   CareBuilder Journalsystem

H03:02B   Delori Payments

H03:05   Infosoc Rättsdata

H03:11   Pulsen Omsorg

H03:15   Access duo

H03:19   Go Care

H03:21   Appva

H03:29   Svensk Chefsförening

H04:12   IntraPhone Solutions

H04:21A   Stiftelsen Allmänna Barnhuset

H04:21B   Civil Rights Defenders

H05:01   Ledarna inom Vård och Omsorg, LiVO

H05:02   Vision

H05:03A Jotib

H05:03B MST Sverige

H05:11   Alfa eCare

H05:12   Ensolution

H05:16   Kontigo Care

H05:21A   AddSecure

H05:21B   Odalen Fastigheter

H05:22   Sensio

H05:30 Tryggt boende

H06:12 Alteri Care

H06:20   Bitoreq Care

H06:31 Ljung & Sjöberg

KF01:16   Föreningen Sveriges socialchefer

KF01:22A   Nordic Level Group

KF01:22B   PwC

KF01:28   CGI och Tunstall

KF01:32   Tunstall och CGI

KF01:34 + 38   JP Infonet

KF01:40   Tietoevry

KF01:44   Unizon

KF01:46 + 50   Allevi – Journal Digital – Carefox – Tenilo

KF01:52   Framvik Produktion

KF01:54   VästKom

KF01:56 Göteborgsregionen


Klicka här för att få upp en monterkarta.