Alla utställare

Monterdelen är öppen hela onsdagen och torsdagen under Socialchefsdagarna. Här finns omkring 70 organisationer, företag och myndigheter som gärna vill prata med dig om hur ni bäst kan skapa förändringskraft tillsammans. Myndighetstorget hittar du på plan 5.


Plan 3

Monterkarta

1 Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten, FYS

2 Swedlock

3 Villa Lunnagård

4 Securdia

5 Föreningen Sveriges socialchefer

6 JP Infonet

7 Cuviva

8 Natur & Kultur

9 Östergötlands Stadsmission

10 Humana

11 Pulsen Omsorg

12 Nytida

13 Ommej

14 BPSD-registret

15 Infosoc Rättsdata

16 RLDatix (Time Care)

17 Göteborgs Stadsmission

18 Tietoevry

19 PwC

20 Visiba Care

21 Ung Omsorg

22 Hushållningssällskapet Västra

23 Skyddsvärnet

24 FAM-huset Frälsningsarmen

25 Omilon

26 Digitala Samtal Sverige

27 Kontigo Care

28 Kiron Care Barnpsykiatri


Plan 4

Monterkarta

29 Habbie

30 Narkotikapolitiskt Center / NBV

31 AlleviJournal Digital

32 Ensolution

33 A CGI Sverige

33 B Tunstall

34 Alfa eCare

35 MDV Välfärdsteknik

36 Gubbe

37  Jotib

38 TENA / Essity Hygiene and Health

39 Collabodoc

40 SSIL – för vård och omsorg

41 Phoniro / Assa Abloy

42 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

43 Go Care

44 Evondos

45 Ledarna inom vård och omsorg, LiVO

46 Appva

47 Boet

48 Varannan vecka

49 Posifon

50 A Alteri Care

50 B Bitoreq

51 Vitec Raisoft

52 Careium

53 PU sensor

54 Virotea


Plan 5 – Myndighetstorget

Monterkarta

55 Karlstads kommun

56 VoB Syd

57 SKR, Adda och Inera

58 Vision

59 Statens institutionsstyrelse

60 A Akademikerförbundet SSR

60 B Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

62  Folkhälsomyndigheten

63 SveDem, Svenska registret för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar

64 A MST Sverige

64 B Sveriges Fontänhus Riksförbund

65 Utfallsfonden

66 SOS Barnbyar – stöd till unga som lämnar samhällsvård

67 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF

68 SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

69 A E-hälsomyndigheten

69 B Socialstyrelsen

70 Sensorbolaget

71 2c8 Business Solutions

72 Sensio Care

73 Omsorg Skydd Säkerhet


Utställare i alfabetisk ordning

2c8 Business Solutions 71

Akademikerförbundet SSR 60 A

Alfa eCare 34

AlleviJournal Digital 31

Alteri Care 50 A

Appva 46

Bitoreq 50 B

Boet 47

BPSD-registret 14

Careium 52

CGI Sverige 33 A

Collabodoc 39

Cuviva 7

Digitala Samtal Sverige 26

E-hälsomyndigheten 69 A

Ensolution 32

Evondos 44

FAM-huset Frälsningsarmen 24

Folkhälsomyndigheten 62

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten, FYS 1

Föreningen Sveriges socialchefer 5

Go Care 43

Gubbe 36

Göteborgs Stadsmission 17

Habbie 29

Humana 10

Hushållningssällskapet Västra 22

Infosoc Rättsdata 15

Jotib 37

JP Infonet 6

Karlstads kommun 55

Kiron Care Barnpsykiatri 28

Kontigo Care 27

Ledarna inom vård och omsorg, LiVO 45

MDV Välfärdsteknik 35

MST Sverige 64 A

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF 67

Narkotikapolitiskt Center / NBV 30

Natur & Kultur 8

Nytida 12

Omilon 25

Ommej 13

Omsorg Skydd Säkerhet 73

Phoniro / Assa Abloy 41

Posifon 49

PU sensor 53

Pulsen Omsorg 11

PwC 19

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa 60 B

RLDatix (Time Care) 16

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 68

Securdia 4

Sensio Care 72

Sensorbolaget 70

SKR, Adda och Inera 57

Skyddsvärnet 23

Socialstyrelsen 69 B

SOS Barnbyar – stöd till unga som lämnar samhällsvård 66

SSIL – för vård och omsorg 40

Statens institutionsstyrelse 59

Stiftelsen Allmänna Barnhuset 42

SveDem, Svenska registret för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar 63

Sveriges Fontänhus Riksförbund 64 B

Swedlock 2

TENA / Essity Hygiene and Health 38

Tietoevry 18

Time Care är numera RLDatix 16

Tunstall 33 B

Ung Omsorg 21

Utfallsfonden 65

Varannan vecka 48

Villa Lunnagård 3

Virotea 54

Visiba Care 20

Vision 58

Vitec Raisoft 51

VoB Syd 56

Östergötlands Stadsmission 9