Alla utställare

Monterdelen, med Myndighetstorget, är öppen hela onsdagen och torsdagen under Socialchefsdagarna. Här kan du i alla pauser nätverka och knyta kontakter med ett 80-tal organisationer, företag och myndigheter som alla knyter an till socialtjänstens verksamhet. Klicka på utställarens namn i listan för att läsa mer.

2c8  D:11

Adda  A:22

AddSecure  D:01

Akademikerförbundet SSR/Svensk Chefsförening   C:04

Allevi  D:16

Attendo Sverige AB  A:06

Bemlo D:06

Boet  A:12

BPSD-registret  A:17

Careium AB  A:03

CGI Sverige  C:06

Cosafe Technology A:18

Cuviva  B:04

Digitala Samtal  A:07

Educateit Nordic C:15

E-hälsomyndigheten  A:27

En bra plats   A:28

Ensolution AB  B:06

Evondos  A:14

FAM-huset Frälsningsarmen  A:09

Finjagården   D:19

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten  A:20

Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd  A:27

Föreningen för familjecentralers främjande D:20

Föreningen Sveriges socialchefer  D:04

Go Care  D:13

Gothia Kompetens  C:03

Hemtjänstindex  A:13

Humana  B:09

Hushållningssällskapet Västra  C:09

i-Balans Digitalisera och Effektivisera idag  A:08

Inera  A:22

Infosoc Rättsdata AB  B:08

Insikten A:19

JOTIB AB  A:16

JP Infonet   A:02

Kontigo Care AB  B:05

Ledarna inom Vård, Omsorg och Socialt arbete  D:07

Lingio  C:08

Lösningar för Offentlig Sektor  D:15

Marie Cederschiöld högskola uppdragsutbildning  A:04

Medarca D:03

MST Sverige/Solega AB  C:12

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd  B:13

Natur & Kultur  C:02

Nytida AB  C:14

Omilon AB  B:07

Ommej AB  D:17

Phoniro AB | ASSA ABLOY  D:05

Placeringsinformation Sverige AB  D:02

Posifon  C:05

Pulsen Omsorg  B:02

ReForma Socialt Arbete AB  A:30

Resursen Sverige AB  B:19

RLDatix AB  B:10

Rädda Barnen Välfärd  B:18

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering  A27

Securdia AB  C:01

Sensio Care AB  D:10

Sensorbolaget  A:11

Skyddsvärnet  B:01

socialjour.se  A:05

Socialstyrelsen  A:27

Solega AB /MST Sverige  C:12

SOS Barnbyar B:17

Statens Institutionsstyrelse  B:14

Stiftelsen Allmänna Barnhuset  C:11

Stockholms stad  A:15

Svensk Chefsförening/Akademikerförbundet SSR   C:04

Sveriges Fontänhus Riksförbund  D:21

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)   B:12

Sveriges Stadsmissioner   A:10

Tietoevry AB  C:10

Umigo Seniorwebb  A:26

Ung Omsorg  C:07

Unizon  D:09

Utfallsfonden  D:08

Virotea  D:12

Visiba  B:03

Vision  C:16

Visma Draftit AB  D:14

Vitec Raisoft B:11