Konferensavgift

Deltagare

Tre socialchefsdagar: 6.600 kronor (5.900 för dig som är medlem i FSS). I detta ingår hela dagsprogrammet inklusive lunch och fika, välkomstmottagning onsdag och festmiddag torsdag.

Två socialchefsdagar (onsdag och torsdag): 5.700 kronor (5.000 för dig som är medlem i FSS). I detta ingår dagsprogram för två dagar inklusive lunch och fika samt välkomstmottagning onsdag. För dig som väljer att stanna kvar på torsdagkvällen ingår även festmiddagen på torsdag.

(Tvådagarsalternativet torsdag–fredag är borttaget på grund av för låg efterfrågan.)

För att få tillgång till den rabatterade kostnaden krävs att du har giltigt medlemskap i föreningen och har betalat årets medlemsavgift.

Föreläsare

Föreläsare som vill delta i andra programpunkter på Socialchefsdagarna går gratis under sin föreläsningsdag. Därefter tillkommer 3.000 kronor för en extra dag, 5.700 kronor för två extra dagar.

Utställare

Utställare som vill delta i fredagens föreläsningar gör det utan kostnad. Föranmälan krävs dock i samband med att monterpersonal anmäls.

Faktura

Konferensavgiften betalas mot faktura som sänds från Göteborgsregionen efter avslutat event. Moms 25 procent tillkommer.


Besök gärna våra annonsörer!