Kerstin Evelius: Fortsätta arbetet med psykisk hälsa

Ing-Marie Wieselgren förändrade arbetet med psykisk hälsa och ohälsa i Sverige i grunden. Med sitt enträgna arbete på SKR var hon drivande i att lyfta fram de viktigaste aktörerna för att främja hälsa, motverka ohälsa och ge vård och stöd – både inom kommuner och...