Monterbokning

Välkommen att boka monterplats på Socialchefsdagarna 2024, som denna gång kommer att hållas på Kistamässan i Stockholm den 2–4 oktober.

Arrangör är Föreningen Sveriges socialchefer, tillsammans med värdstaden Stockholm. Målgruppen är chefer och beslutsfattare inom socialtjänsten och närliggande områden.

Konferensen hålls under tre dagar. Monterdelen är öppen de två första (onsdag 2 oktober kl. 8.00 till torsdag 3 oktober kl. 17.00).

Monterbokning och anmälan av monterpersonal

I steg ett, 5 februari till 15 mars, bokas monterplats genom att fylla i ett digitalt bokningsformulär. Klicka här för att komma till formuläret och skickas ut till utställare som var med på Socialchefsdagarna 2023, och till övriga på intressentlistan. Det finns fortfarande en handfull obokade platser, 6 kvm resp. 12 kvm. Kontakta Helena E:son Alm för bokning.

Observera att bokning räknas som gjord/registrerad först när ett komplett ifyllt formulär har inkommit. Därefter sker platsval i den ordning som bokningarna kommit in. Vissa platser kommer dock att vara vikta för tematiserade ytor (som Myndighetstorget). Se monterkarta.

I steg två, 19 augusti till 13 september, anmäler du vilka som ska bemanna montern och eventuellt delta på kvällsarrangemangen. Vi skickar ut en länk när den bokningen öppnar.

Monterhyra

6 kvm 17 200 kr
9 kvm 26 000 kr
12 kvm 34 400 kr

I monterhyran ingår väggar, wifi och el (220V, ett grenuttag). Samma kvadratmeterpris tillämpas oavsett placering i utställningsområdet. Moms 25 procent tillkommer. 

Fakturering

Monterhyran ska förskottsbetalas mot faktura, som skickas efter 8 april. Betala i tid, annars blir bokningen ogiltig och platsen erbjuds till annan utställare. Efter fullgjord betalning är monterbokningen bindande. Återbetalning vid ev. avbokning görs ej.

Förtäring samt eventuella kvällsarrangemang för all personal debiteras efter avslutad konferens.

Monterinredning

All inredning och möbler till montern beställs direkt från Kistamässan. Länk för beställning publiceras under våren.

Mer information

Undrar du över något? Läs först informationen på sidorna Praktisk info och Annonsera.

Kontaktperson

Helena E:son Alm, projektledare för Socialchefsdagarnas monterdel
helena.eson.alm@goteborgsregionen.se, 0732-333 882