Monterbokning

Monterbokningen för Socialchefsdagarna 2022 är öppen mellan 2 februari och 11 mars. Enstaka platser kan finnas kvar efter sista bokningsdag. Klicka här för att hämta bokningsformuläret!

Bokning kan endast ske genom att maila komplett ifyllt bokningsformulär till staffan.nyqvist@goteborgsregionen.se.

Platsval sker i anmälningsordning, i samråd med Staffan Nyqvist.

Monterhyra

6 kvm 16 600 kronor
9 kvm 25 000 kronor
12 kvm 33 200 kronor

I monterhyran ingår grundmöblering (wifi, konferensbord, stol). Samma monterhyra tillämpas oavsett placering i utställnings­området.

Fakturering

Efter 31 mars 2022 förskottsfaktureras monterhyran (moms 25 procent tillkommer). Fakturan skickas ut från Göteborgsregionen, som är FSS samarbetspartner för Socialchefsdagarnas konferensadministration.

Vid utebliven betalning släpps bokningen och platsen erbjuds till annan utställare.

Extra utrustning och utställarförsäkring

Extra utrustning, el, möbler (utöver grundmöblering) beställs direkt från Svenska Mässan. Allt utöver grundmöbleringen faktureras direkt från Svenska Mässan, som även kräver en obligatorisk utställarförsäkring om 700 kronor.

Beställningar kommer att göras i portalen Utställarservice online, dit varje utställare på Socialchefsdagarna 2022 kommer att få en egen inloggning.

Frågor?

Kontakta Staffan Nyqvist, GR, 031-335 53 10 om du har några frågor.