Utställare, beställ möblering till montern!

Nu är det hög tid att gå in på Svenska Mässans Utställarservice online (alla utställare har fått inloggningsuppgifter på mail från Staffan Nyqvist) och beställa el och möblering till montern. Efter 31 augusti höjs kostnaden med 50 procent.