Vi är flera som kämpar med samma utmaningar

Katarina Lindström, verksamhetschef Socialförvaltningen, Botkyrka kommun. Är på Socialchefsdagarna för femte gången. Vad är det bästa med Socialchefsdagarna? Det är att få gå och lyssna på olika föreläsningar och seminarier, i kombination med att träffa olika...

Väckte både ödmjukhet och stolthet för uppdraget

Anna Lönn Lundbäck är avdelningschef på välfärd och fritid, Socialförvaltningen centrum i Göteborgs stad. Hon är på Socialchefsdagarna för första gången. Vilka förväntningar har du på eventet? Det är en väldig boost att se alla här som jobbar med dessa viktiga frågor....

Förstå socialchefernas vardag

Mikael Nilsson är Key Account Manager på företaget AddSecure. Jag är på Socialchefsdagarna för första gången. AddSecure brukar vara utställare, men i år är vi deltagare. Något du har uppskattat särskilt hittills? Det är intressant att förstå socialchefernas vardag. De...

Spännande, stort och många intryck

Anders Forsberg, digital lots vid Stöd-, vård- och omsorgsförvaltningen i Kristinehamn kommun. Han är första gången på Socialchefsdagarna. Hur är upplevelsen av eventet hittills? Det är spännande och stort, med många intryck. Kul att få ny kunskap och träffa på...