Värdstad

Socialchefsdagarna är en ambulerande konferens, som varje år arrangeras i en ny stad. Värdstaden blir samarrangör med FSS och ingår i arbetsgruppen som planerar programmet och eventet.

Värdstad 2021: Malmö
Värdstad 2020: Göteborg (webbsänt event)
Värdstad 2019: Umeå
Värdstad 2018: Jönköping
Värdstad 2017: Östersund
Värdstad 2016: Karlstad
Värdstad 2015: Norrköping
Värdstad 2014: Göteborg
Värdstad 2013: Malmö
Värdstad 2012: Stockholm
Värdstad 2011: Gävle
Värdstad 2010: Luleå