Årets tema

Lust, makt och mod är kraftfulla ord. Det känns så härligt att använda dessa ord i relation till att leda socialtjänsten. Lust att leda, makt att påverka, mod att förändra – vilken energi dessa begrepp kan ge till ledarskapet!

Monica Persson, FSS ordförande, arbetar som socialdirektör i Karlstads kommun (foto: Frozentime).

Lust att leda

Som socialchef är du beredd att konstant ha ledartröjan på dig. Du har en god inre kompass för att kunna leda dig själv. Du kan utöva ditt ledarskap i samklang med organisationens värderingar, du tycker om att arbeta med andra chefer, medarbetare och att driva frågor för den målgrupp du är satt att stödja och utveckla.

Vi är så många som känner en glädje i att vara ledare och vår yrkesstolthet bidrar till glädjen. Att ha lust att leda innebär också att du ser till att leda och vara en förebild i alla lägen och agerar utifrån den förebilden.

Makt att påverka

Chefer har makt och behöver gilla att använda den för att sätta målgrupper och verksamhetens utveckling i fokus. Din maktposition innebär att du kan påverka utvecklingen av kunskapsfältet men kan också påverka arbetsmiljön för dina medarbetare. Det har stor betydelse hur du uttrycker dig och agerar.

Du har makten att fånga det som kommer i din väg och att fatta avgörande beslut, men makten behöver användas med förstånd och viss ödmjukhet, eftersom din position ger dig ett övertag. Det vi alla behöver bli bättre på är att ta makten över orden om socialtjänsten. Yrkesstoltheten och allt positivt vi bidrar till hos människor behöver också synas och höras.

Mod att förändra

Ledarskap innebär förändring och att leda förändring. Förändringsledning innebär mod att agera, mod att driva förändring, påverka och ta ansvar för resultat. Inititiativ till förändring kan komma från politik, ledning eller medarbetare.

Det krävs mod att prioritera, både det som ska göras och det som måste tas bort. Att hålla i och arbeta långsiktigt i en verksamhet som ibland behöver agera akut, kräver också mod av sin ledare.

Föreläsare

Ja, temat kommer vi att ha många spännande samtal om under Socialchefsdagarna i höst. Ännu mer tankegods får vi från våra föreläsare.

Eva Ossiansson som kallas Varumärkesdoktorn är verksam vid Handelshögskolan i Göteborg. Hon kommer att ta med Socialchefsdagarnas deltagare på en varumärkesresa om att ”äga sin story”.

Anna Sandborgh känner jag sedan hennes tid som kommundirektör i Karlstad. Nu är hon konsult och kommer att föreläsa om professionellt vs politiskt ledarskap. Hur kan man få det att fungera och att ha mod att leda utifrån de olika logiker man som chef verkar i?

Scott D. Miller är hyllad föreläsare och utbildare inom International Center for Clinical Excellence, som han är en av grundarna av. Hans föreläsning heter Achieving clinical excellence – three steps to superior performance.

Två veckor efter valet kommer vi självklart att få en valanalys av statsvetaren Jenny Madestam.

Jag är glad att rikspolischefen Anders Thornberg kommer till oss för att diskutera våra gemensamma utmaningar med gängkriminalitet.

Jonna Bornemark är professor i filosofi vid Södertörns högskola. Hon föreläser om hur vi genom att göra både mikro- och makromotstånd kan börja våga tro på varandra och skapa ett mänskligare samhälle – och ett mänskligare liv.

Jag tycker det här, tillsammans med alla seminarier, är ett spännande program och jag längtar till den 28 september. Under tiden fram till dess fortsätter vi med det vi alltid gör: får våra grunduppdrag att fungera hur det än ser ut omkring oss.

Monica Persson, ordförande FSS och socialdirektör i Karlstad kommun.

TACK TILL VÅRA
SAMARBETSPARTNERS