Socialchefsdagarna

För deltagare

I den här menyn hittar du praktisk information för deltagare, föreläsare och socionomstudenter.

Tack till våra sponsorer och samarbetspartners

JP Infonet • Tietoevry

Göteborgsregionen, samarbetspartner för programinnehåll och konferensadministration.

Stockholms stad, värdstad 2024

TACK TILL VÅRA
SAMARBETSPARTNERS