Trygghet och säkerhet under Socialchefsdagarna 2023

Liksom andra eventarrangörer arbetar Socialchefsdagarna med säkerhet och trygghet kring eventet. En riskanalys görs tillsammans med eventlokalen Karlstad CCC och Karlstads kommuns säkerhetssamordnare, som i sin tur samarbetar med relevanta myndigheter....