Dokumentation

Du som inte var med på Socialchefsdagarna 2020 kan ta del av den skriftliga dokumentationen från föreläsningarna här på webben.

Saknar du något? Eller letar du dokumentation från något av de tidigare åren? Maila oss på info@socialchefsdagarna.se.

MÖJLIGGÖRARE I EN FÖRÄNDERLIG VÄLFÄRD
Socialchefsdagarna 2020, 30 september och 1 oktober
Arrangeras i samarbete med Göteborgs Stad.


Den digitala revolutionen och socialtjänsten Bo Dahlbom, docent i teoretisk filosofi, IT-professor vid Göteborgs universitet.

ANTECKNINGAR
Åhörarkopior


Alla vinner på en mer jämlik stad – Göteborgs Stads kraftsamling mot skillnader i livsvillkor Ritva Gonzalez, verksamhetschef och Pernilla Nylén, tf enhetschef, Social utveckling/Jämlik stad.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION eller Åhörarkopior


Framtidens socialtjänst Monica Engström, tidigare huvudsekreterare i utredningen.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION eller Åhörarkopior


Trender inom personalledning: Att skapa effektiva organisationer Stefan Tengblad, professor i Human Resource Management, Centrum för Global HRM, Göteborgs universitet.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION eller Åhörarkopior


Kommunal primärvård – en del av morgondagens vårdutmaning Jennie Vidal kommundirektör Ljungby kommun (tidigare förvaltningschef Halmstads kommun). Markus Lingman, överläkare och strateg Region Halland. Lars Näsström, seniorkonsult PwC offentlig sektor.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION eller Åhörarkopior


Hur vet vi att det vi gör är rätt? Emma Frans, doktor i epidemiologi, forskare vid karolinska Institutet, föreläsare och vetenskapsskribent.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION eller Åhörarkopior


Barn som begår brott Emma Fall, juridisk rådgivare JP Infonet

ANTECKNINGAR
Mer information
PRESENTATION eller Åhörarkopior


Kan vi vända socialtjänstens utmaningar till möjligheter? Kommunalrådet Oliver Rosengren och förvaltningschef Per Sandberg, Växjö kommun. Niclas Johansson, sektionschef avdelningen för Ekonomi och styrning, SKR. Åsa Furén-Thulin, chef för socialtjänstsektionen, SKR.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION eller Åhörarkopior
Länk till skriften Socialtjänst i förändring – Sju utvecklingsarbeten att inspireras av


Globala migrationstrender Nicola Clase, samordnare för migrations- och flyktingfrågor vid Utrikesdepartementet. Nyutnämnd ambassadör i Finland och tidigare ambassadör i Storbritannien.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION eller Åhörarkopior


Hjälper digitaliseringen av socialtjänsten de utsatta eller bygger vi in dem i ett utanförskap? Greger Wikstrand, Chief Architect CGI.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION eller Åhörarkopior


Barn med psykisk ohälsa drabbas av att samordningen brister Carolin Persson och Marie Herbring, inspektörer och projektledare, Inspektionen för vård och omsorg.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION


Tre exempel på kunskapsbaserat och målgruppsanpassat föräldrastöd Lisbeth Lindahl, Anna Melke och Jeanette Olsson, forskare vid Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION LISBETH LINDAHL
PRESENTATION ANNA MELKE
PRESENTATION JEANETTE OLSSON


Socialkontor Vivalla – för barn och unga på orten Anna Andersson, enhetschef på Socialkontor Vivalla, Örebro kommun.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION


Göteborgs Stads arbete med Individual Placement Support Natascha Radosavljevic, enhetschef Arbetslivscentrum, Göteborgs Stad, Norra Hisingen. Per-Anders Olsson, enhetschef Aktivitetshusen, Göteborgs Stad, Social resursförvaltning. Per Hjelm, processledare IPS, Göteborgs Stad, Social resursförvaltning.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION


Omställningen mot god och nära vård – vad betyder det för min kommun? Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd på Socialstyrelsen, ansvarig för samordning av arbetet med god och nära vård. Ola Götesson, chef över Jönköpings läns kommuners gemensamma organisation Kommunal utveckling. Lis Palm, FoU Socialtjänst i Fyrbodal, ingår i det nationella rådet för kompetensförsörjning av personal inom hälso- och sjukvården. Carina Lindkvist, chef för avdelningen hälsa och social välfärd på Kommunförbundet Skåne.

ANTECKNINGAR


Hållbara liv – om barns rättigheter, barns uppväxtvillkor och samhällets ansvar Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris.

ANTECKNINGAR
Årsrapporten 2019, Hållbara liv


Sluta skjut. Kan en amerikansk brottsförebyggande strategi minska skjutningar, sprängningar och annat grovt våld i Malmö? Glen Sjögren, kommunpolis i Malmö och Rebeca Persson, samordnare på Malmö stads avhopparverksamhet Konsultationsteamet. Båda är koordinatorer i projektet Sluta Skjut.

ANTECKNINGAR


Välfärdsteknikens effekter ur flera olika perspektiv John-Erik Bergkvist, analytiker, Vårdanalys.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION


Hur påverkas kommunerna av omstruktureringen av arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen samt covid-19? Oscar Svensson och Ulrica Runemar, utredare vid Sveriges Kommuner och Regioner.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION


Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning Mona Pihl, möjliggörare/praktiker på Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka. Marjana Tornmalm, utredare på Socialstyrelsen.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION


Våld i vuxnas nära relationer – vad vet vi? Knut Sundell, sakkunnig. Göran Bertilsson, projektledare. Gunilla Fahlström, projektledare. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

ANTECKNINGAR


Delaktighet skapar en hållbar arbetsmiljö inom äldreomsorgen Eva Midbjer Hammarström, områdeschef för särskilt boende, Göteborgs Stad, Norra Hisingen.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION


AI i offentlig sektor Olof Mogren, forskare inom maskininlärning, RISE Research Institute of Sweden.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION


Hjärnans belöningssystem Mathias Hallberg, professor i molekylär beroendeforskning, verksam vid Uppsala universitet.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION