Monterkarta

Klicka här för att ladda hem en monterkarta.

Kommentarer till monterkartan: Takhöjden i H-hallen är 4,9 meter. Observera att i foajén och i den gråmarkerade förlängningen av H-hallen (ovanför H1) går det inte att hänga saker från taket.

Flöde: Deltagarna kommer in vid Entré 8 på gatuplan där det även finns garderober. Hiss/rulltrappa upp till foajén (Congress Foyer) där registrering sker och konferensreceptionen finns.

Storföreläsningar hålls i kongresshallen ytterligare ett plan upp som nås via hiss/rulltrappor (snett under ”bar” på skissen). Parallella seminarier hålls i kongresshallen, H1 samt fyra konferenslokaler som inte syns på skissen. Passage till/från de fyra övriga lokalerna sker genom J-Lounge i nedre högra hörnet.

In- och utpassage till H-hallen och H1 görs via rampen ovanför plats H03:02 alternativt via dörr/trappa som är markerade med röda fyrkanter, samt från J-Lounge.