Programöversikt

Seminarieblock 1 till 4, onsdagens kvällsmingel och torsdagens festmiddag måste föranmälas när du anmäler dig till konferensen (samt FSS årsmöte för den som är föreningsmedlem). Ge dig själv tid att läsa igenom seminariebeskrivningarna så att du kan välja just de seminarier som passar dig.

OBS LOKALER ser du i eventappen!

Ladda ner hela programmet som en pdf

Onsdag 27 september

Hela dagen: Prata förändringskraft tillsammans med våra utställare i montrarna på plan 3, 4 och 5!

8.15 Registrering och mingel med morgonfika

9.40 Plats på scen för kultur Scenbruket presenterar ett utdrag ur En föreställning om Mänskliga Rättigheter

10.00 Inledning och välkomsthälsning Linda Larsson, kommunstyrelsens ordförande, Karlstad kommun. Därefter öppningsanförande av FSS ordförande Monica Persson

10.20 Socialtjänst och barnrätt i förändring Statssekreterare Minna Ljunggren (ersätter socialtjänstministern)

11.00 PAUS

11.30 Gör ditt personliga val i seminarieblock 1

1. Hur bygger man en förändringskraftig organisation utifrån reglerna om delegation?
2. Måltider som verktyg för hållbart åldrande och bättre samhällsekonomi
3. Från delar till helhet – utvecklingen mot en sammanhållen vård och omsorg för personer med skadligt bruk och beroende
4. Förändringsarbete inom LSS Bostad med särskild service med hjälp av det digitala verksamhetsstödet Boet
5. Våld, hot och desinformation mot socialtjänsten
6. Fokus på kunden ger mod att gå före

12.30 LUNCH

14.00 Gör ditt personliga val i seminarieblock 2

7. Barn i och runt kriminalitet – ett effektivt arbete med direkta insatser och prevention
8. Huset – en helhetsmodell för kvalitetsarbete i socialtjänsten
9. God och säker vård genom hela livet
10. Aktuellt inom arbetsmarknadspolitiken och kommunernas roll – vilka möjliga vägar ser vi framåt?
11. Så behöver du som offentlig chef leda din organisation i en kris
12. Sveriges första anhörigstrategi för socialtjänst och hälso- och sjukvård

15.00 PAUS

15.30 Social rättvisa i praktiken Nicolas Lunabba, författare och verksamhetsansvarig Helamalmö

16.30 Tack för idag

Direkt efter sista föreläsningen: Kvällsmingel på entréplanet på KCCC, pågår cirka en och en halv timme. Värdar Karlstad kommun (föranmälan krävs).

Torsdag 28 september

Hela dagen: Prata förändringskraft tillsammans med våra utställare i montrarna på plan 3, 4 och 5!

8.00 Konferensreceptionen öppnar Välkommen på mingel och morgonfika

9.00 Plats på scen för kultur: ”Famnen full av solsken” med gruppen Strålande tider. Smakprov från föreställningen med sång och musik från 1950- och 1960-talen.

9.30 Ledarskap i oroliga tider. Hur påverkas socialtjänsten och det sociala arbetet av ett samhälle i utsatt läge? Samtal mellan Emma Spak, länsråd i länsstyrelsen Värmland, Åsa Furén Thulin, sektionschef socialtjänst på SKR och Monica Persson, ordförande FSS

9.50 Vi kan bättre! Katarina Gidlund, digitaliseringsforskare och professor på Mittuniversitetet

10.50 PAUS

11.30 Gör ditt personliga val i seminarieblock 3

13. Tidiga insatser och föräldrastöd i samarbete med skolan
14. Offentlig sektor som innovationsdrivare
15. En kunSKAPANDE socialtjänst – från vision till verksamhet
16. Så bygger vi en stark kedja mot brott
17. Möter dagens sociala insatser äldres behov?
18. Tillitsbyrån: Att möta komplexa behov genom målgruppsdriven verksamhetsutveckling

12.30 LUNCH

14.00 Gör ditt personliga val i seminarieblock 4

19. Jämställdhet i nya SoL är en möjlighet till mer träffsäkra insatser
20. Omställningen till en god och nära vård och hur vi har kopplat ihop det med Agenda 2030
21. Arbetsplatsen som arena för att upptäcka erfarenheter av våld hos medarbetare
22. Betydelsen av förtroende för socialtjänstens arbete med barn och unga
23. Digitalisering av kommunal socialtjänst och arbetsmarknadsenhet
24. Hur kan målen om brukarinflytande bli verklighet?

15.00 PAUS

15.30 En tjänstelogisk socialpolitik Johan Quist forskare vid Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet

16.30 Tack för idag

16.45 Årsmöte FSS

19.00 Festmiddag på KCCC med underhållning av Bröderna Rongedal tillsammans med Eli & the Janglers band. Värdar JP Infonet och FSS (föranmälan krävs)

Fredag 29 september

Den här dagen är monterdelen stängd.

8.45 Kaffe/te står uppdukat

9.00 Fokus på kärnverksamhet i tidstjuvarnas paradis Mats Alvesson, professor i organisationsteori vid Lunds universitet

10.00 Stolthet och fördom 2.0 Melody Farshin, stand up-komiker och författare

10.45 Tack för i år Vi ses nästa år i …


Man med talarkort i handen, gestikulerar och talar till publiken

Socialchefsdagarnas moderator: Patrick Gruczkun, utbildningsledare på Göteborgsregionen (foto: Frozentime).