Föreläsarpresentationer

Storföreläsare på Socialchefsdagarna 2023:

Statssekreterare hos socialtjänstministern Minna Ljunggren. Onsdag förmiddag.

Nicolas Lunabba, författare och verksamhetsansvarig för organisationen Helamalmö. Onsdag eftermiddag.

Katarina Gidlund, digitaliseringsforskare och professor på Mittuniversitetets institution för KKI: Kommunikation, kvalitet och informationssystem.

Johan Quist, forskare vid Centrum för tjänsteforskning, CTF, Karlstads universitet.

Mats Alvesson, professor i organisationsteori vid Lunds universitet.

Melody Farshin, stand up-komiker och författare.