Föreläsarpresentationer

Här får du en försmak av föreläsningarnas innehåll.


Om förebyggande och jämlikhet

Kommer barnet att växa upp och utvecklas till sin fulla potential eller kommer barnets liv att begränsas vad gäller livskvalitet, hälsa och levnadsår? Utvecklingen påverkas till stor del av vilken politik som förs inom de sociala och ekonomiska områdena. Sir Michael Marmot ledde den kommission som på WHO:s uppdrag genomlyste dessa frågor i början av 2000-talet. Kommissionens rapport Closing the gap kom redan 2008 – men dess slutsatser är alltjämt aktuella och angelägna.

Kommissionen uppmanade alla regeringar att genomföra globala åtgärder för ökad jämlikhet och därmed ökad hälsa. FN:s mål inom ramen för Agenda 2030 är ett påtagligt bevis för att kommissionens slutsatser har haft betydelse inom världssamfundet. En av kommissionens viktigaste slutsatser var att en jämlik hälsa skulle kunna uppnås inom en generation.

Sir Michael Marmot brukar ofta återkomma till det faktum att en jämlik hälsa enbart kan uppnås genom medvetna politiska beslut och en tydlig politisk ambition. Han brukar även lyfta fram Sverige som ett gott föredöme i en internationell jämförelse.

I ljuset av att Sverige ända sedan 1970-talet tyvärr gått i motsatt riktning (de sociala och ekonomiska klyftorna ökar) är frågorna högaktuella – vilket inte minst den politiska debatten om sprängningar, skjutningar, brott, straff och ”fler poliser” är bevis för.

Det är därför med stor glädje och inte utan viss stolthet som Socialchefsdagarna 2020 välkomnar Sir Michael Marmot till Sverige och Göteborg.

Föreläsningen Jämlikhet – tio år efter rapporten börjar onsdag 30/9 kl. 10.10.


Hur vet vi att det vi gör är rätt?

En kunskapsbaserad socialtjänst bygger på att vi arbetar utifrån bästa tillgängliga kunskap och evidens. Det är dock en utmaning att sortera i dagens stora informationsöverflöd. Är vetenskapliga rön ens vetenskapliga? Vad finns det för risker med att tro på osanningar?

I denna föreläsning hjälper Emma Frans oss att få vetenskapskoll för att förstå hur fakta – och påstådda fakta – ska bedömas. Du får bland annat höra mer om vikten av att varken privat eller i yrkesrollen falla för osanningar på nätet, hur källkritik hänger samman med självkritik, exempel på saker vi gärna tror och hur vi kan skilja fakta från lögn. Emma Frans föreläser om konsten att sprida fakta, nå ut med viktig kunskap och slå hål på myter. Du får också höra om vikten av källkritik och källtillit i tider av falska nyheter, alarmistiska löpsedlar och alternativa fakta.

Emma Frans är forskaren som utsetts till Årets folkbildare två gånger, av Studieförbundet Vuxenskolan och föreningen Vetenskap och Folkbildning. Emma skriver i Svenska Dagbladet under vinjetten Vetenskapskollen och har fått Stora Journalistpriset i kategorin Årets Röst. Senaste boken heter Sant, falskt eller mitt emellan och före den kom Larmrapporten – att skilja vetenskap från trams. Hon är demokratiambassadör i regeringens kommitté Demokratin 100 år och utnämndes 2019 till Årets Alumn vid Uppsala universitet.

Läs mer på emmafrans.se.

Föreläsningen Hur vet vi att det vi gör är rätt börjar torsdag 1/10 kl. 15.30.


Framtiden är fantastisk

Detta är ett föredrag om hur digitala plattformar och artificiell intelligens kommer att revolutionera socialtjänsten.

Digitaliseringen förändrar näringsliv och samhälle. Digitala plattformar, delningsekonomi, artificiell intelligens, internet of things och big data. Vi kan se fram emot en värld med självstyrande bilar, robotar i äldrevården, automatiserad administration, digitala assistenter och allt intelligentare verktyg. Hur bedrivs socialtjänsten i ett digitaliserat samhälle? Vilka möjligheter ger robotiseringen?

Digitaliseringen kommer inte bara med nya verktyg, den ger oss ett nytt sätt att tänka om verksamheter och samhälle. De digitala plattformarna blir allt viktigare som handelsplatser, arbetsplatser, nav i städernas transporter, i utbildning, hälsovård och myndighetsutövning. De företag som driver de stora plattformarna blir bara mäktigare och rikare. Vad kan vi lära av de företagen? Kan socialtjänsten bli en plattformsorganisation? Kan kommunen bli en plattform för medborgarnas nätverkande?

Digitaliseringen, förändrade levnadsvanor och ökade medborgarkrav utmanar socialtjänsten att utveckla ett mer modernt, effektivt och digitalt arbetssätt. Men att förändras är inte enkelt och digitaliseringen möter många hinder. Hur övervinner man dessa hinder? Hur driver man ett framgångsrikt förändringsarbete?

Bo Dahlbom är en känd debattör och föreläsare om digitaliseringens betydelse för näringsliv och samhälle. Han är docent i teoretisk filosofi, IT-professor vid Göteborgs universitet, ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, och mångårig rådgivare till regeringen i IT-politiska frågor. Besök honom gärna på bodahlbom.se.

Föreläsningen Framtiden är fantastisk börjar onsdag 30/9 kl. 15.30.