Föreläsarpresentationer

Här kan du läsa mer om storföreläsarna på Socialchefsdagarna 2022 – klicka på länkarna nedan. Vill du i stället läsa seminariebeskrivningar hittar du dem här.

Scott D. Miller, Ph.D., co-founder of the International Center for Clinical Excellence: Achieving Clinical Excellence: Three Steps to Superior Performance

Anders Thornberg, rikspolischef: Gemensamma utmaningar med gängkriminalitet

Kerstin Evelius, tidigare regeringens samordnare på området psykisk hälsa: Arbetet med psykisk hälsa – hur går vi vidare?

Jenny Madestam, statsvetare: Valanalys 2022

Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola: Horisonten finns alltid kvar – våga tro på varandra

Anna Sandborgh, konsult Public Partner: Professionellt ledarskap vs politiskt – hur går det till?

Ek. dr Eva Ossiansson, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet: Att äga sin story