Föreläsarpresentationer

Den digitala revolutionen och socialtjänsten

Bo Dahlbom, docent i teoretisk filosofi, IT-professor vid Göteborgs universitet

Detta är ett föredrag om hur digitala plattformar och artificiell intelligens kommer att revolutionera socialtjänsten.

Digitaliseringen förändrar näringsliv och samhälle. Digitala plattformar, delningsekonomi, artificiell intelligens, internet of things och big data. Vi kan se fram emot en värld med självstyrande bilar, robotar i äldrevården, automatiserad administration, digitala assistenter och allt intelligentare verktyg. Hur bedrivs socialtjänsten i ett digitaliserat samhälle? Vilka möjligheter ger robotiseringen?

Digitaliseringen kommer inte bara med nya verktyg, den ger oss ett nytt sätt att tänka om verksamheter och samhälle. De digitala plattformarna blir allt viktigare som handelsplatser, arbetsplatser, nav i städernas transporter, i utbildning, hälsovård och myndighetsutövning. De företag som driver de stora plattformarna blir bara mäktigare och rikare. Vad kan vi lära av de företagen? Kan socialtjänsten bli en plattformsorganisation? Kan kommunen bli en plattform för medborgarnas nätverkande?

Digitaliseringen, förändrade levnadsvanor och ökade medborgarkrav utmanar socialtjänsten att utveckla ett mer modernt, effektivt och digitalt arbetssätt. Men att förändras är inte enkelt och digitaliseringen möter många hinder. Digitalisering innebär övervakning och många oroas av detta.

Hur övervinner man denna oro, möter dessa hinder? Hur driver man ett framgångsrikt förändringsarbete?

Bo Dahlbom är en känd debattör och föreläsare om digitaliseringens betydelse för näringsliv och samhälle. Han är docent i teoretisk filosofi, IT-professor vid Göteborgs universitet, ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, och mångårig rådgivare till regeringen i IT-politiska frågor. Besök honom gärna på bodahlbom.se. (foto privat)

Föreläsningen Den digitala revolutionen och socialtjänsten livesänds onsdag.


Hur vet vi att det vi gör är rätt?

Emma Frans, författare, vetenskapsskribent och doktor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska Institutet.

En kunskapsbaserad socialtjänst bygger på att vi arbetar utifrån bästa tillgängliga kunskap och evidens. Det är dock en utmaning att sortera i dagens stora informationsöverflöd. Är vetenskapliga rön ens vetenskapliga? Vad finns det för risker med att tro på osanningar?

I denna föreläsning hjälper Emma Frans oss att få vetenskapskoll för att förstå hur fakta – och påstådda fakta – ska bedömas. Du får bland annat höra mer om vikten av att varken privat eller i yrkesrollen falla för osanningar på nätet, hur källkritik hänger samman med självkritik, exempel på saker vi gärna tror och hur vi kan skilja fakta från lögn. Emma Frans föreläser om konsten att sprida fakta, nå ut med viktig kunskap och slå hål på myter. Du får också höra om vikten av källkritik och källtillit i tider av falska nyheter, alarmistiska löpsedlar och alternativa fakta.

Emma Frans är forskaren som utsetts till Årets folkbildare två gånger och som nu ofta bjuds in till nyheterna för att förklara coronaläget och klargöra krångliga begrepp. Emma skriver i Svenska Dagbladet under vinjetten Vetenskapskollen och har fått Stora Journalistpriset i kategorin Årets Röst. Senaste boken heter Sant, falskt eller mitt emellan och före den kom Larmrapporten – att skilja vetenskap från trams. Hon är demokratiambassadör i regeringens kommitté Demokratin 100 år och utnämndes 2019 till Årets Alumn vid Uppsala universitet. (foto emmafrans.se)

Läs mer på emmafrans.se.

Föreläsningen Hur vet vi att det vi gör är rätt? livesänds torsdag.


TRENDER INOM PERSONALLEDNING: ATT SKAPA EFFEKTIVA ORGANISATIONER

Stefan Tengblad, professor i Human Resource Management, Centrum för Global HRM, Göteborgs universitet.

Att skapa effektiva organisationer är en komplex uppgift. Vad är viktigt att tänka på för att lyckas? Vilka trender påverkar synen på vad som är en effektiv organisation?

Chefs- och ledarrollen inom välfärdssektorn är krävande. Som chef förväntas du vara visionär och transformativ samtidigt som du behöver hantera vardagliga problem och många arbetsuppgifter av administrativ karaktär. Dessutom är du beroende av dina medarbetares engagemang och ansvarstagande som inte på ett enkelt sätt kan påverkas genom ledarskapsaktiviteter.

Stefan Tengblad är Sveriges första professor i Human Resource Management. Hans föreläsning handlar om hur det går att få ihop ledarskap, chefskap och medarbetarskap till en välfungerande helhet. Nyckelfaktorer är att tydligt fokusera på arbetsplatsens uppdrag, involvera medarbetarna och samproducera ledarskapet tillsammans med medarbetarna utan att chefen abdikerar från sitt chefskap eller som representant för arbetsgivaren.

Föreläsningen berör också chefens tidsanvändning, och hur medarbetarnas drivkrafter går att mobilisera för att svara mot arbetsplatsens uppdrag.

Stefan Tengblad, professor i Human Resource Management, Centrum för Global HRM, Göteborgs universitet. (foto Malin Tengblad)

Artikel i GP: ”Social kompetens och förmågan att leda team kommer att bli avgörande för den som vill vara en framgångsrik ledare.”

Föreläsningen Trender inom personalledning livesänds onsdag.


GLOBALA MIGRATIONSTRENDER

Nicola Clase, samordnare för migrations- och flyktingfrågor vid Utrikesdepartementet.

När stora grupper av människor rör sig över gränser påverkas andra nationer och därmed internationella relationer.

Migrations- och flyktingfrågor eller ”migrationsdiplomati” har under senare år blivit en allt viktigare fråga inom utrikespolitiken. Ofta är utgångspunkten det stora antalet migranter och flyktingar i världen, men lika viktigt är att förstå varför de globala migrationsflödena ser ut som de gör. Hur påverkar de ursprungs-, transit- och mottagarländer? Hur ser framtiden ut och vad händer under en pandemi?

Nicola Clase arbetar som samordnare för migrations- och flyktingfrågor vid Utrikesdepartementet. 2010–2016 tjänstgjorde hon som Sveriges ambassadör i Storbritannien. Nicola Clase har gjort två radiodokumentärer för BBC World Service. (foto Johan Ödman)

Föreläsningen Globala migrationstrender livesänds på torsdag


Känslor, kärlek, bekräftelse och ledarskap utan tal

Ing-Marie Persson, ordförande i Sweden Chimpanzee Trust. Föreläsningen planeras till 2021.


Social justice and health equity

Professor Sir Michael G. Marmot, Director of the Institute of Health Equity (UCL Department of Epidemiology & Public Health). Föreläsningen planeras till 2021.