Varmt välkomna till Karlstad – staden med den glada solen!

Jag heter Linda Larsson och är kommunstyrelsens ordförande. I Karlstad har vi sedan valet ett grönrött styre som består av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. För oss är det väldigt viktigt att Karlstads kommun präglas av tolerans, humanism och medmänsklighet.

Det känns alltid angeläget att framhålla dessa värderingar i de sammanhang jag medverkar i, för att tydligt markera mot det allt hårdare samhällsklimat som många av oss upplever.

Monica Persson, FSS ordförande och socialdirektör i Karlstad (till vänster) och Linda Larsson, kommunstyrelsens ordförande i Karlstad, som hälsar välkommen till staden.

Vi är väldigt glada och tacksamma att ni väljer Karlstad för denna viktiga och aktuella konferens och jag förstår att det är en speciell känsla för FSS ordförande, vår socialdirektör Monica Persson, att hålla konferensen här på hemmaplan.

Att Karlstad har en sol som symbol är ingen slump. Solen står för växtkraft, för Karlstads framåtanda och för de varma och gästvänliga människor som bor och verkar i staden. Det är barnboksillustratören Lasse Sandberg som ritat den sol som är Karlstads välkända logotyp och varumärke.

Men som ni kanske vet, så är ”Sola i Kallsta” egentligen inte själva solen och soltimmar, utan det är Eva Lisa Holtz som var verksam på 1700-talet och drev värdshus mitt i centrala Karlstad. Hon blev vida känd för sitt glada, soliga humör och sin driftighet – idag skulle vi ha kallat henne för en sann entreprenör.

Hon står numera staty utanför Stadshotellet och har blivit en stark symbol för Karlstadsbornas glada sinne och gästvänlighet, som jag hoppas ni märker av under er vistelse här.

Karlstad är en medelstor stad med cirka 96 000 invånare och Värmlands residensstad. Som regioncentra och universitetsstad ser vi stora möjligheter och vi har en strategisk geografisk placering mitt emellan huvudstäderna Stockholm och Oslo.

Karlstad är byggt på Klarälvsdeltat. Det innebär möjligheter till bostäder, verksamheter och rekreation i vackra, vattennära lägen. Men också begränsningar ytmässigt och trafikmässigt med älvgrenarna som sträcker sig genom hela kommunen.

När vi beskriver Karlstads näringsliv brukar vi lyfta fram dels massa-, pappers- och förpackningsindustrin och dels tjänstesektorn. När vi skryter om oss själva brukar vi nämna att vi är särskilt duktiga på skoglig bioekonomi och digitala välfärdstjänster samt att vi har ett kompetenscentrum för samhällssäkerhet och en stark gaming-industri.

Men även kulturen lyser starkt i Karlstad och dikternas och sagornas landskap – Värmland. Gustaf Fröding och Selma Lagerlöf är två av de mest kända historiska värmlänningarna, men idag utmanas deras kändisskap inom kulturen av Lars Lerin. Realityserien Lerins lärlingar är också inspelade i samarbete med vår vård- och omsorgsförvaltning och dess dagliga verksamhet.

Wermland Opera som huserar i Karlstads vackra teater är uppmärksammade långt utanför kommun- och länsgränsen. Imorgon kväll är det faktiskt världspremiär på en nyskriven musikal som bygger på boken Hundraåringen som klev ut genom fönstret – och försvann.

Hundraåringen, han smet väl från sitt födelsedagsfirande på äldreboendet? Det tror vi inte några av våra äldre skulle göra här i Karlstad. För här erbjuds mängder av roliga aktiviteter på våra boenden. Nu senaste läste jag om champagnefrukostar och i förra veckan inhandlades det terrängrullstolar som möjliggör skogsturer.

Men nu till konferensens viktiga – och ofta livsavgörande tema – förändringskraft tillsammans.

För så är det ju – ingen kan göra allt, men alla kan göra något inom en rad olika områden. Samverkan mellan olika verksamheter och samhällsnivåer är ofta helt avgörande, för att ge relevant stöd inom alla delar av socialtjänsten och genom hela livet.

I Karlstads kommun håller vi på att införa en ny styrmodell. Det låter kanske inte så häftigt, men vi har gått från 21 övergripande mål och 147 nämndmål till 10 mål. Detta tror vi kommer innebära en tydligare styrning och ökat genomslag för den politiska viljeinriktningen. För att klara det krävs samverkan och vi har inrättat tre samverkansområden som omfattar all verksamhet som ingår i det kommunala uppdraget.

Vi har också tydliga målsättningar kring att minska och motverka segregation i hela kommunen. Vi har, som så många andra kommuner, haft en utveckling där skillnaderna i levnadsvillkor mellan olika bostadsområden och stadsdelar ökar. Det här är en utveckling som vi måste bryta, helt enkelt. Det krävs politisk vilja, och prioriteringar, för det.

Karlstad har faktiskt ännu inget område som är utpekat som ett ”särskilt utsatt område” enligt polisens definition. Vi jobbar naturligtvis hårt för att det ska förbli på det sättet.

Vi hoppas kunna bidra i utvecklingen kring första linjens socialtjänst, en fråga som jag vet att föreningen FSS jobbar en hel del med. Vi utvecklar också tidiga, förebyggande insatser och samverkan mellan skola, socialtjänst och polisen.

Jag har tittat på ert spännande och intressanta konferensprogram och det är ju ingen överdrift att påstå att ni befinner er mitt i den riktigt dagsheta samhällsdebatten kring bland annat unga och kriminalitet.

Utmaningen kring kompetensförsörjning inom alla samhällssektorer, både offentlig sektor och näringslivet, är ju sådan att vi faktiskt behöver varenda ung människa i jobb eller utbildning – inte i fängelse. Vi behöver varenda en!

Jag är övertygad om att vi, här i salen, känner både oro och beslutsamhet kring att vända den fruktansvärda utvecklingen och ge de unga framtidshopp i vårt gemensamma samhällsbygge. Det finns ingen annan väg än framåt och bättre.

Avslutningsvis vill jag också nämna ett positivt exempel från vår hemtjänstverksamhet här i kommunen. Vi genomför ett uppmärksammat pilotprojekt inom hemtjänsten med tillitsbaserad styrning. Det innebär att det som i vardagligt tal kallas ”minutstyrning” tas bort och personalen får själva ett större inflytande över planeringen. Vår ambition är att införa det i hela hemtjänsten med förhoppningen om att göra verksamheten mer attraktiv som arbetsgivare och åstadkomma en högre personalkontinuitet och därigenom högre kvalitet i verksamheten. Vi är stolta över detta.

Jag vet att FSS socialchefsdagar är en viktig mötesplats för kompetens- och kvalitetsutveckling inom socialtjänsten och jag hälsar er återigen varmt välkomna till Karlstad!