Reformer för att möta socialtjänstens utmaningar

Filmklipp med Camilla Waltersson Grönvall och en intervju med Minna Ljunggren hittar du längst ned!

Statssekreterare Minna Ljunggren är på plats på Socialchefsdagarna 2023 och ger en bild av det pågående arbetet inom regeringen. Det är en utmanande tid med stora och systemhotande kriser. Ett paradigmskifte krävs och en ny och efterlängtad lagstiftning är på gång, men vi kan inte vänta på den, säger Minna Ljunggren.

Föreläsningen inleds med en videohälsning från socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall. Hon kan tyvärr inte delta på årets socialchefsdagar, eftersom hon befinner sig i Polen inbjuden av World Childhood Foundation och drottning Silvia. Syftet med resan är att ge stöd till utsatta ukrainska barn.

– Ni socialchefer är en oerhört prioriterad grupp, som är avgörande för att ge behövande människor det stöd de har rätt till. Jag vill se förändringskraften tillsammans, för att vi ska kunna ge vartenda barn den ljusa och trygga uppväxt de har rätt till. Er kunskap och ert engagemang är ovärderlig i arbetet med att få till en riktig förändring, säger Camilla Waltersson Grönvall i klippet (som du hittar länk till längst ned).

Utmanande tider och ökat stöd för socialarbetare

Statssekreterare Minna Ljunggren tar därefter vid och ger en lägesbeskrivning av regeringen och regeringskansliets arbete. Utmaningarna är stora och många: NATO, Rysslands invasion av Ukraina, inflationen, lågkonjunkturen, gängbrottsligheten, skjutningarna och desinformationskampanjen.

– Socialtjänsten har blivit alltmer utmanande. Idag får en socialarbetare fler och grövre utredningar på sitt bord och juniora har inte alltid de verktyg som krävs för att hantera svåra och tragiska fall, ofta med barn involverade. Men detta är problem som vi i stort kan påverka själva och vi tror mycket på den nya socionomutbildningen som är på väg. Den kommer att göra nyutexaminerade bättre på att hantera ungdomskriminalitet, säger Minna Ljunggren.

Situationer med hot, hat och våld utgör idag tyvärr en vardag för många socialsekreterare. Men det ska inte accepteras som normalt, menar Minna Ljunggren. Hon berättar om kommande åtgärder som ska stärka socialarbetare. Straffen kommer att skärpas för brott mot samhällsviktiga funktioner och en ny lag kommer för ordningsvakter, som kan användas inne på socialkontor för att öka tryggheten. Det finns även förslag på starkare skydd för uppgifter av offentliganställda och närstående.

Åtgärder för att motverka desinformation

Den desinformationskampanj som bedrivs mot socialtjänsten innebär en rad problem på flera olika nivåer. Den leder till en hotad demokrati, arbetsmiljöproblem som hot, hat och våld i vardagen samt problem med rekrytering. När enskilda som ska fatta beslut i ett ärende inte vågar göra det på grund av rädslan för konsekvenserna, leder det även till att människor kan bli utan rätt stöd.

Regeringen arbetar med berörda myndigheter och organisationer för att hantera situationen tillsammans. Socialstyrelsen har även fått ett förstärkt uppdrag att öka sin närvaro på sociala medier, motverka ryktesspridning och ta fram alternativ till de desinformationstexter som florerar.

– Vi behöver tillsammans stå upp för socialtjänsten och professionen. Misstag kan ske i alla yrken, men vi vet att socialtjänsten inte kidnappar barn. Det är ett budskap som vi behöver förstärka och jobba med varje dag, för att understryka vikten av detta och sätta tryck på det arbete som pågår med lagstiftning inom området, säger Minna Ljunggren.

En efterlängtad ny socialtjänstlag

Den nya socialtjänstlagen behövs för att möta det nya samhällsklimatet. Med den kommer socialtjänsten bli mer lättillgänglig och fokusera på förebyggande arbete som utgår från kunskap, där insatser kan göras utan behovsprövning.

– Vi gör allt vi kan för att arbetet ska gå snabbt framåt och enligt planeringen kommer lagen träda i kraft under 2025. Men innan dess förbereds det för implementering, så att alla kan ligga i startgropande när lagen väl kommer, berättar Minna Ljunggren.

Flera kompletterande delar till lagen är också på gång. En utredning tittar på förstärkningsteam, som kan avlasta socialtjänsten i utsatta områden. Här är socialtjänstens kunskap och erfarenheter en viktig del i arbetet. En ny lag om socialtjänstdataregister är också nödvändigt, för att få till en kunskapsbaserad socialtjänst. En annan utredning fokuserar på insatser utan samtycke av vårdnadshavare, för de som inte medverkar i nödvändiga insatser.

– Men det allra viktigaste jag har att säga till er idag är att påminna er om hur viktiga ni är för att åstadkomma den här förändringen, som jag tror att vi alla vill ha. Vi kan inte vänta på en ny lagstiftning, perfekta förhållanden eller mer pengar – utan vi måste jobba med de förutsättningar vi har och vi måste fortsätta arbetet, varje dag. För att förändringarna ska få genomslag i verkligheten är ert ledarskap helt centralt. Det är bara tillsammans, på alla nivåer, som vi faktiskt löser de här problemen, avslutar Minna Ljunggren.

Frågor från publiken

Moderator Patrick Gruczkun läser upp några av frågorna som kommit in via Socialchefsdagarnas eventapp till statssekreterare Minna Ljunggren.

Att socialtjänsten inte vågar fatta beslut på grund av repressalier är ett mindre problem än att föräldrar saknar tillit och inte vågar vända sig till socialtjänsten och andra myndigheter. Vilka åtgärder vidtar regeringen för att öka förtroendet för socialtjänsten?

Svar: Det finns en konflikt i att vissa åtgärder som man vidtar, som att skydda personalen, inte är inte ägnat åt att bygga tillit. Tillitsskapande måste vi också jobba med i de arbetsmetoder och arbetssätt som man väljer att tillämpa. Det är svårt och jag diskuterar gärna frågan. Men det är svårt att lagstifta om det. Men det finns exempel på hur man kan arbeta, till exempel genom att göra sig själv lättillgänglig. Och det är ett syfte med den nya socialtjänstlagen, att göra socialtjänsten lättillgänglig och öka möjligheterna att arbeta tillitsskapande.

I det fokus ni har på socialtjänstens uppdrag kopplat till kriminalitet, ser ni inte risker att vi skapar en stereotypisering? Att den som söker stöd av socialtjänsten ligger i riskzonen för kriminalitet? Men socialtjänsten är större och bredare än kriminalitet. Kan ett ensidigt fokus skapa fler trösklar för att söka stöd och ta emot hjälp?

Svar: Det är en viktig fråga, även för hur ni kommer arbeta i praktiken. Att det här är åtgärder som behövs tror jag att alla håller med om som läser tidningen. Vi får ofta höra att Tidöavtalet innehåller många repressiva åtgärder, men den innehåller även stor mängd punkter som är förebyggande, både för brott och generellt.

Vad händer med samsjuklighetsutredningen?

Svar: Det är en stor utredning och en omfattande reform, som alla förstår. Den har varit på remiss och remissvaren har inkommit. Det tråkiga svaret är som det brukar: det pågår ett arbete inom kansliet och vi har många synpunkter att beakta. Det är en stor reform som kräver eftertanke innan man trycker igenom den.

Se filmklippet med Camilla Waltersson Grönvalls hälsning till Socialchefsdagarnas publik.


Det här var en storföreläsning på Socialchefsdagarna 2023 i Karlstad
Dokumentation: Jenny Asp textkonsult
Foto: © Peter Gunnebro/dalapeter.se
Filmad intervju med Minna Ljunggren: © Tomas Nord och Erland Vinberg från Agnesfilm