Väckte både ödmjukhet och stolthet för uppdraget

okt 13, 2023 | DELTAGARE, SCD2023

Anna Lönn Lundbäck är avdelningschef på välfärd och fritid, Socialförvaltningen centrum i Göteborgs stad. Hon är på Socialchefsdagarna för första gången.

Vilka förväntningar har du på eventet?

Det är en väldig boost att se alla här som jobbar med dessa viktiga frågor. Jag hoppas på att bli inspirerad, lära mig nytt och knyta kontakter både med folk jag inte känner och med dem jag vet att jag ska samverka med på hemmaplan.

Något särskilt du ser fram emot?

De seminarier jag har valt känns bra och viktiga, men även storföreläsningarna verkar jätteintressanta. Jag lyssnade nyss på ett jättebra seminarium om desinformation av Myndigheten för psykologiskt försvar, som gav ett helikopterperspektiv på vad som händer och vad vi kan göra. Det väckte både ödmjukhet och stolthet för uppdraget: att vi är en nyckelaktör i en av de mest samhällskritiska frågorna just nu.

Har du några tankar om hur Socialchefsdagarna kan utvecklas?

Eftersom det är första gången jag är här, är det lite svårt att säga något om det. Men jag tänker att det är viktigt att få med ett externt perspektiv med aktörer som inte kommer från myndigheter och kommunal verksamhet. Många gånger när man jobbar i en förvaltning och kommun är frågorna är så stora och den komplexa interna strukturen tar mycket tid och fokus. Vilka andra viktiga aktörer finns? Hur kopplar man ihop med näringsliv och civilsamhälle? 

Jag tror de här dagarna är mycket viktiga på flera olika sätt. Det blir ett bra tillfälle för att fylla på med kunskap, energi, omvärldsanalys och nätverkande.

Dela gärna