Seminarieöversikt

Det här året, när Socialchefsdagarna blir ett helt webbsänt event, behöver du inte göra några personliga val bland seminarierna – allt är tillgängligt för alla som anmäler sig.

I vanliga fall hålls Socialchefsdagarna under tre dagar. I år komprimerar vi programmet till två dagars livesända föreläsningar som du tar del av från din egen dator. Livesändningen kompletteras av ett antal förinspelningar. Vissa seminarier från det ursprungliga programmet utgår, listan nedan uppdateras efter hand som vi får klartecken.

Seminarieöversikt

Livesänds onsdag 30/9

 • Alla vinner på en mer jämlik stad – Göteborgs Stads kraftsamling mot skillnader i livsvillkor, Göteborgs stad, Social utveckling/Jämlik stad
 • Framtidens socialtjänst, huvudsekreterare Monica Engström
 • Kommunal primärvård – en del av morgondagens vårdutmaningar? PwC, Kungsbacka kommun och Region Halland

Livesänds torsdag 1/10

 • Barn som begår brott, JP Infonet
 • Kan vi vända socialtjänstens utmaningar till möjligheter? Växjö kommun och SKR
 • Hjälper digitaliseringen av socialtjänsten de utsatta eller bygger vi in dem i ett utanförskap? CGI

Förinspelas

 • Barn med psykisk ohälsa drabbas av att samordningen brister, IVO
 • Tre exempel på kunskapsbaserat och målgruppsanpassat föräldrastöd, FoU i Väst
 • Socialkontor Vivalla – för barn och unga på orten, Örebro kommun
 • Göteborgs Stads arbete med Individual Placement Support, Göteborgs Stad
 • Omställningen mot god och nära vård – vad betyder det för min kommun? Socialstyrelsen, Kommunal utveckling i Jönköpings län, FoU Socialtjänst i Fyrbodal och Kommunförbundet Skåne
 • Hållbara liv – om barns rättigheter, barns uppväxtvillkor och samhällets ansvar, Bris
 • Kan en amerikansk brottsförebyggande strategi minska skjutningar, sprängningar och annat grovt våld i Malmö? Projektet Sluta skjut, Malmö stad
 • Välfärdsteknikens effekter ur flera olika perspektiv, Vårdanalys
 • Hur påverkas kommunerna av omstruktureringen av arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen samt covid-19? SKR
 • Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Socialstyrelsen
 • Våld i vuxnas nära relationer – vad vet vi? SBU
 • Delaktighet skapar en hållbar arbetsmiljö inom äldreomsorgen, Göteborgs Stad/Norra Hisingen
 • AI i offentlig sektor, RISE
 • Hjärnans belöningssystem – varför blir vissa beroende? Uppsala universitet