Seminarieöversikt

Det här året, när Socialchefsdagarna blir ett helt webbsänt event, behöver du inte göra några personliga val bland seminarierna – allt är tillgängligt för alla som anmäler sig.

I vanliga fall hålls Socialchefsdagarna under tre dagar. I år komprimerar vi programmet till två dagars livesända föreläsningar som du tar del av från din egen dator. Livesändningen kompletteras av ett antal förinspelningar. Vissa seminarier från det ursprungliga programmet skjuts upp till 2021 och några utgår. Listan nedan uppdateras efter hand som vi får klartecken.

Seminarieöversikt

1. Barn som begår brott, JP Infonet livesänds torsdag

2. Alla vinner på en mer jämlik stad – Göteborgs Stads kraftsamling mot skillnader i livsvillkor, Göteborgs stad, Social utveckling/Jämlik stad livesänds onsdag

3. Effektivare äldreomsorg – hur då? SKR, Täby kommun och Östersunds kommun utgår

4. Barn med psykisk ohälsa drabbas av att samordningen brister, IVO

5. AI i offentlig sektor, RISE

6. Våld i vuxnas nära relationer – vad vet vi? SBU

7. Hjärnans belöningssystem – varför blir vissa beroende? Uppsala universitet

8. Att lösa de demografiska problemen med implementation och innovation, Helsingborgs stad.

9. Framtidens socialtjänst livesänds onsdag

10. Tre exempel på kunskapsbaserat och målgruppsanpassat föräldrastöd, FoU i Väst förinspelas

11. Socialkontor Vivalla – för barn och unga på orten, Örebro kommun.

12. Göteborgs Stads arbete med Individual Placement Support, Göteborgs Stad förinspelas

13. Sociala innovationer inom ekonomiskt bistånd och kommunala arbetsmarknadsenheter, Kommunal utveckling i Jönköpings län, KNUT (Kommunalt Nätverk för Utveckling) och Stockholms universitet utgår

14. Kan vi vända socialtjänstens utmaningar till möjligheter? Växjö kommun och SKR livesänds torsdag

15. Omställningen mot god och nära vård – vad betyder det för min kommun? Socialstyrelsen, Kommunal utveckling i Jönköpings län, FoU Socialtjänst i Fyrbodal och Kommunförbundet Skåne förinspelas

16. Hållbara liv – om barns rättigheter, barns uppväxtvillkor och samhällets ansvar, Bris

17. Kan en amerikansk brottsförebyggande strategi minska skjutningar, sprängningar och annat grovt våld i Malmö? Sluta skjut, Malmö stad återkommer 2021

18. Delaktighet skapar en hållbar arbetsmiljö inom äldreomsorgen, Göteborgs Stad

19. Hjälper digitaliseringen av socialtjänsten de utsatta eller bygger vi in dem i ett utanförskap? CGI livesänds torsdag

20. Välfärdsteknikens effekter ur flera olika perspektiv, Vårdanalys

21. Coproduction and inclusion in social services, European Social Network, Scotland’s Care Inspectorate, EPM Offenbach Germany utgår

22. En social bostad, eller en bostad från socialen? KTH, Göteborgs Stad och Stockholms stadsmission utgår

23. Inspiration från våra grannländers arbete med digitalisering i socialtjänsten, Kommunesektorens organisasjon Norge, Kommunernes Landforening Danmark, Trondheim kommune Norge samt SKR utgår

24. Hur påverkas kommunerna av omstruktureringen av arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen samt covid-19? SKR

25. Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Socialstyrelsen förinspelas

26. Kommunal primärvård – en del av morgondagens vårdutmaningar? PwC, Ljungby kommun och Region Halland. livesänds onsdag