Seminarieöversikt

Under onsdagen och torsdagen erbjuder vi fyra seminarietillfällen då du gör dina personliga val. Seminariebeskrivningarna hittar du om du klickar på respektive block nedan.

Onsdag 24 november kl. 11.40, seminarieblock 1

 1. Juridiken i arbetet mot bidragsbrott / Rätten till boende, den juridiska sanningen. Emma Fall och Natalie Glotz Stade, jurister och rådgivare, JP Infonet
 2. Nära vård – samverkan på riktigt och dess effekter. Dag Norén, utvärderare och verksamhetskonsult med fokus på Nära vård, Governo AB, Lisbeth Löpare-Johansson, samordnare Nära vård, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 3. Insatser för att bryta långvarigt mottagande av ekonomiskt bistånd. Johanna Kreicbergs och Per Överberg, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med Pernilla Krasser, enhetschef, Timrå kommun
 4. Insatser för våldsutövare – nytt ansvar för kommunerna. Jenny Norén, särskilt sakkunnig i kvinnofridsfrågor, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Maria Eriksson, professor i socialt arbete, Ersta Sköndal Bräcke högskola. Kerstin Nettelblad, verksamhetschef, Utväg Skaraborg och Utväg Södra Älvsborg.
 5. Socialtjänst, vetenskap och beprövad erfarenhet – hur då? Kerstin Svensson, Lunds universitet, Socialhögskolan och Lars Plantin, Malmö universitet, Institutionen för socialt arbete. Lejla Mesinovic Klecina, Göteborgs Stad/Göteborgs universitet och Robin Björkas, Region Gotland/Malmö universitet. Helena Lithander, Karlskrona och Per Sandberg, Växjö.
 6. Digitalisera för ökad demokrati och tillgänglighet – tillsammans med våra invånare. Emelie Erixon, socialdirektör och Lisbeth Davidsson, enhetschef Familjerättsenheten och Digitala teamet, Helsingborgs stad.

Onsdag 24 november kl. 14.00, seminarieblock 2

 1. Digitalisering med fokus på barn och unga inom socialtjänsten. Mika Gutepil, Utvecklingsledare på Region Gotland, Carola Winberg, Produktägare IFO TietoEVRY
 2. Omvärldsperspektiv på socialt arbete. European Social Network (seminariet hålls på engelska).
 3. En evidensbaserad funktionshinderomsorg – är det möjligt och önskvärt? Urban Markström, socionom, fil dr, professor, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet
 4. Yrkesresan – kvalitet i varje möte. Johanna Maxson, projektledare för Yrkesresan, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Cristina Dahlberg, projektledare Yrkesresan barn och unga, Göteborgsregionen. Saera Khan, verksamhetsutvecklare, Skånes Kommuner.
 5. Vem har ansvaret för hemlösheten? Rikard Vroland, avdelningschef Ekonomiskt bistånd och boende, Malmö Stad
 6. Vilka konsekvenser har pandemin haft för socialtjänstens verksamheter? Isabelle Carnlöf, utredare Myndighetens för vård- och omsorgsanalys

Torsdag 25 november kl. 11.30, seminarieblock 3

 1. Värdefulla insikter – kraft att agera! Anna Ljungberg är produktchef på CGI med ansvar för verksamhetsområde Individ och familjeomsorg samt ansvarig för Treserva Premium Beslutsstöd.
 2. Hur har pandemin påverkat barns mående och utsatthet? Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris
 3. Kommunen och Arbetsförmedlingen gör gemensam sak. Tobias Edwardsson, enhetschef Arbetsmarknadsavdelningen, och Petra Quandt Farkas, enhetschef Ekonomiskt bistånd, Malmö Stad
 4. Framtidens vård och omsorg för personer med missbruk och beroende. Zophia Mellgren och Mikael Malm, båda samordnare och representanter i utredningens expertgrupp, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med Anders Printz, regeringens särskilda utredare.
 5. Att skapa en hållbar kunskapsorganisation. Gunilla Avby, docent i pedagogik, Stockholms universitet. Anna-Karin Bergman, FoU-chef Helsingborgs stad. Harald Gegner, utvecklingsledare och doktorand i socialt arbete, Lunds kommun och Malmö universitet.
 6. Hur bidrar Inera och SKR till digitalisering i socialtjänsten? Karin Bengtsson och Börje Shameti Lewin, strateger, Inera. Patrik Sundström, CDO, Marta Nannskog, projektledare och Eva Sahlén, samordnare, alla tre från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Torsdag 25 november kl. 14.00, seminarieblock 4

 1. För att styra måste man veta. PwC
 2. En äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner. Olivia Wigzell, särskild utredare
 3. En digitaliseringsresa som landat i ett steg mot full delaktighet för brukare. Gunnel Karolén, verksamhetschef. Diana Soto, enhetschef och André Andersson, stödpedagog inom välfärdsteknik, alla tre från Göteborgs Stad, förvaltningen för funktionsstöd.
 4. Kompetenscentrum mot våld i nära relation och Resursteam Heder – kompetenshöjande insatser och operativt arbete. Paula Rydholm, utvecklingssekreterare och samordnare Kompetenscentrum mot våld i nära relationer. Emma Josefsson, socialsekreterare och samordnare Resursteam Heder
 5. Sluta skjut – en strategi utifrån Group Violence Intervention (GVI). Anna Kosztovics, biträdande projektledare Sluta skjut, Malmö stads arbetsmarknads- och socialförvaltning. Rebeca Persson, Konsultationsteamet, koordinator i Sluta skjut, Malmö stads arbetsmarknads- och socialförvaltning.
 6. Framtidens socialtjänst – från ett tillsyns- och tillståndsperspektiv. Representanter från IVO.