Seminarier

Vi erbjuder fyra seminarietillfällen under onsdagen och torsdagen där du gör dina personliga val. Sammanlagt är det 26 seminarier som behandlar socialtjänstens olika kunskapsområden.

Välj ETT seminarium ur varje block när du anmäler dig. Om det är fullbokat framgår det vid anmälan. Genom din bokningsbekräftelse kan du gå tillbaka och titta på vilka val du har gjort och även göra ändringar ända fram till strax innan seminariet börjar (förutsatt att det val du vill göra inte är fullbokat).

Om lagstiftning och myndigheternas rekommendationer för att begränsa covid-19-smitta gör ett fysiskt möte omöjligt i höst, ställer vi om till webbsändning av Socialchefsdagarna med ett slimmat program. Du kan alltså precis som vanligt anmäla dig på socialchefsdagarna.se och göra dina personliga val av seminarier – din anmälan och deltagaravgiften justeras automatiskt ifall vi ställer om till webbsändning. Vi återkommer med mer information om det blir aktuellt!

Seminarieöversikt

Seminarieblock 1, onsdag kl. 11.40–12.40

1. Barn som begår brott, JP Infonet

2. Alla vinner på en mer jämlik stad – Göteborgs Stads kraftsamling mot skillnader i livsvillkor, Göteborgs stad, Social utveckling/Jämlik stad

3. Effektivare äldreomsorg – hur då? SKR, Täby kommun och Östersunds kommun

4. Barn med psykisk ohälsa drabbas av att samordningen brister, IVO

5. AI i offentlig sektor, RISE

6. Våld i vuxnas nära relationer – vad vet vi? SBU

7. Hjärnans belöningssystem – varför blir vissa beroende? Uppsala universitet

Läs detaljerad beskrivning av seminarierna i block 1

Seminarieblock 2, onsdag kl. 14.00–15.00

8. Att lösa de demografiska problemen med implementation och innovation, Helsingborgs stad.

9. Framtidens socialtjänst

10. Tre exempel på kunskapsbaserat och målgruppsanpassat föräldrastöd, FoU i Väst.

11. Socialkontor Vivalla – för barn och unga på orten, Örebro kommun.

12. Göteborgs Stads arbete med Individual Placement Support, Göteborgs Stad

13. Sociala innovationer inom ekonomiskt bistånd och kommunala arbetsmarknadsenheter, Kommunal utveckling i Jönköpings län, KNUT (Kommunalt Nätverk för Utveckling) och Stockholms universitet.

Läs detaljerad beskrivning av seminarierna i block 2

Seminarieblock 3, torsdag kl. 11.30–12.30

14. Kan vi vända socialtjänstens utmaningar till möjligheter? Växjö kommun och SKR

15. Omställningen mot god och nära vård – vad betyder det för min kommun? Socialstyrelsen, Kommunal utveckling i Jönköpings län, Fou Socialtjänst i Fyrbodal och Kommunförbundet Skåne

16. Hållbara liv – om barns rättigheter, barns uppväxtvillkor och samhällets ansvar, Bris

17. Kan en amerikansk brottsförebyggande strategi minska skjutningar, sprängningar och annat grovt våld i Malmö? Sluta skjut, Malmö stad

18. Delaktighet skapar en hållbar arbetsmiljö inom äldreomsorgen, Göteborgs Stad

19. Hjälper digitaliseringen av socialtjänsten de utsatta eller bygger vi in dem i ett utanförskap? CGI

20. Välfärdsteknikens effekter ur flera olika perspektiv, Vårdanalys

Läs detaljerad beskrivning av seminarierna i block 3

Seminarieblock 4, torsdag kl. 14.00–15.00

21. Coproduction and inclusion in social services, European Social Network, Scotland’s Care Inspectorate, EPM Offenbach Germany

22. En social bostad, eller en bostad från socialen? KTH, Göteborgs Stad och Stockholms stadsmission

23. Inspiration från våra grannländers arbete med digitalisering i socialtjänsten, Kommunesektorens organisasjon Norge, Kommunernes Landforening Danmark, Trondheim kommune Norge samt SKR

24. Hur påverkas kommunerna av omstruktureringen av arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen samt covid-19? SKR

25. Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Socialstyrelsen

26. Kommunal primärvård – en del av morgondagens vårdutmaningar? PwC, Halmstads kommun och Region Halland.

Läs detaljerad beskrivning av seminarierna i block 4


SAMMANSTÄLLNING över alla seminarier (PDF)