Lyssna på rikspolischef Anders Thornberg

jun 16, 2022 | TALARE

SOCIALCHEFSDAGARNA 2022: Rikspolischefen Anders Thornberg kommer till Socialchefsdagarna i höst för att ge sin syn på hur vi tillsammans kan gå framåt i det förebyggande arbetet och skapa ett tryggare samhälle.

Det gör vi genom samverkan och resursfördelning med helhetsperspektiv. Det finns idag goda exempel på hur flera aktörer skapat en gemensam, robust och sammanlänkad kedja. Anders Thornberg kommer också att ta upp ledarskapets betydelse i utvecklingsarbetet.

Efter hans anförande kommer representanter från FSS riksstyrelse att föra en dialog med rikspolischefen kring det gemensamma uppdraget.

Dela gärna