Gott ledarskap grundar sig i förståelse

Socialtjänsten verkar i en politiskt styrd verksamhet, där den professionella logiken möter den politiska logiken – och ibland krockar de. Juristen Anna Sandborgh från Public Partner ger deltagarna på Socialchefsdagarna ny förståelse om hur socialchefer och förtroendevalda bättre kan förstå varandra.

Presentation

Kvinna, skallig, glasögon, tittar in i kameran

Anna Sandborgh har lång erfarenhet av professionellt och politiskt ledarskap, och hon har tidigare varit kommundirektör i Karlstad. Hon menar att den politiska och professionella sfären i grunden har olika uppdrag, olika uppdragsgivare och olika logiker.

Det är ingen slump hur den kommunala organisationen är uppbyggd. Grunderna i samhällsbygget sattes redan på 1600-talet av Axel Oxenstierna som delade upp makten mellan kungen som tog besluten och ämbetsverken som verkställde dem. Mellan dessa två poler skulle det finnas en gräns, som det gör än idag.

­– Det är när vi förstår varandras verkligheter som vi kan leda och samarbeta på ett sätt som för vårt samhälle framåt. När det strular i kommunen beror det nästan alltid på att man inte kan sin roll, så att hålla ordning på det är av största vikt, säger Anna Sandborgh.

Den politiska logiken

Politikens uppdragsgivare är väljarna och logiken utgår från det som gynnar partiet och stärker möjligheterna till omval. Ibland även det som gynnar den individuella förtroendevalda.

– Politiken vill utmana gränserna och använda makten, och då hjälper det inte alltid att förvaltningen har laddat upp med rationella argument i en viss fråga. Politikerna kan ta ett beslut ändå om att behålla ett äldreboende eller en skola, även om det saknas tillräckligt underlag för att driva dem. Då är den politiska kraften starkare än professionens åsikt, säger Anna Sandborgh.

Den professionella logiken

Professionens uppdragsgivare är kommunen och de fokuserar på de människor de är till för att ge service till. Logiken utgår från kunskap, erfarenhet, evidens och regeltillämpning. Men de förtroendevalda har inte samma underbyggnad i frågorna, och de nya behöver därför ofta hjälp att förstå hur systemet fungerar.

– Det finns inga politiker som har en legitim rättighet att beställa fram olika saker, även om de kan få för sig det ibland. Så att behålla sin handlingsfrihet som chef är viktigt. Men när ett beslut har tagits är det er uppgift att förverkliga det, även om ni inte tycker att beslutet är det rätta, säger Anna Sandborgh.

Kvinna, skallig, glasögon, talar till publiken

Blir ibland en kraftmätning

I kommunbudgeten går 83 procent till skola, vård och omsorg. Anna Sandborgh ritar en cirkel som rymmer hela den professionella verksamheten som sköter allt och fokuserar på det som redan gäller. Runt denna cirkel ritar hon sedan en saturnusring som är politiken.

– Politiken vill tänja gränserna för det som inte tidigare har gjorts. Men föreställningen om vad man kan göra stämmer inte alltid överens med hur verkligheten ser ut. Här kan det därför bli en kraftmätning mellan politik och profession, men i bästa fall finner man varandra, säger Anna Sandborgh.

Utmaningar för och råd till förtroendevalda

Oerfarna politiker står inför stora utmaningar och där behöver tjänstepersoner hjälpa till med att visa hur systemet fungerar och vad som är möjligt att göra. De behöver lära sig att kommunenen har ett kollektivt beslutsfattande, i en individualiserad tid. Som politiker behöver man ha respekt för den professionella organisationen och kunskapen – för de klarar sig inte utan den.

– Många kommer också bli överraskade över att kommunen är så stor och komplex. Eftersom det tar tid att förändra basstrukturer och regelsystem kommer många förtroendevalda uppleva ett begränsat handlingsutrymme. Det som däremot är enklare att ändra på är hur vi arbetar och där kan vi göra underverk, säger Anna Sandborgh.

Hon ger rådet att uppskatta en saklig och opartisk beredning, som förtroendevalda kan förhålla sig till neutral till. Men det är inte alltid lätt, för ur beredningen kan det komma sanningar man inte vill höra. Ett annat råd till förtroendevalda är att lära sig förankra frågor i tid och otid, och uppåt och åt sidan.

Utmaningar för och råd till chefer

Socialchefer kan stå inför utmaningen att få en orutinerad ordförande. Då behöver man hjälpa till att rusta den personen med basal kunskap om regelsystem och rutiner på förvaltningen. Minoritetsstyren är också svårare att hantera och ställer därmed högre krav på professionen.

– Anekdotisk evidens är en annan utmaning. Då kan förtroendevalda ha hört om problem som de bär rätt in i nämnden. Men gå inte på den minan. Lyssna och säg till personen att ta frågan till förvaltningschefen, lämna den där och låt dem hantera den, säger Anna Sandborgh.

Som professionell behöver man skapa förståelse och acceptans för hur politiker arbetar och intressera sig för samhällsutvecklingen. Det är inte gynnsamt att sitta på jobbet och sucka åt politikernas beslut. Anna Sandborgh ger även råden att man kommer långt med att vara vänlig och hjälpsam men samtidigt korrekt och ha integritet.

– Ni socialchefer verkar i den mest fantastiska av branscher. Ni gör vardagslivet bättre för människor varje dag och ni bär demokratin på era axlar. Fortsätt att göra det! Det är svårt, komplext och utmanande men också väldigt roligt! avslutar Anna Sandborgh med.

Frågor från publiken

Vi har blivit mindre fogliga, kan du utveckla det?

VI lever i ett individualiserat samhälle och vi är mindre benägna att rätta oss efter system och regler. Vi är vana vid att just jag ska få mitt behov tillgodosett. Det blir svårt i ett samhällssystem som bygger på kollektivet. Vi behöver uppgradera vi:et i förhållande till jaget och fatta beslut efter hur det är, inte hur det borde vara.

Det finns tjänstepersoner som upplever att politiska beslut går emot grundläggande idéer om mänskliga rättigheter. Hur ska man hantera det?

Man kan inte göra något annat än att ge dem underlaget och materialet och säga att beslutet strider emot de här reglerna. Sedan är det upp till politiken att ta ansvar för den kunskap, och de regler som gäller. Det är inte lämpligheten som vi prövar, utan lagligheten. Men så fruktansvärt många regler som vi har, ge mig det beslut som inte strider mot något – för det finns inte.

Man och kvinna på scen, pratar med varandra

Många människor kommer från samhällen som inte är demokratiska. Hur ska man hantera det?

Man ska vara på sin vakt, men inte skuldbelägga. Vissa är vana att få sin vilja igenom hos myndigheter genom att muta, för det fanns ingen annan möjlighet där de kommer ifrån. Det beteendet har ökat i Sverige och vi behöver vara på vår vakt och ta hjälp kollegor. Det viktigaste är att den röda flaggan i nacken slår till. Då kan man pausa samtalet, dra sig tillbaka och gå till sin chef eller jurist. Sedan får man meddela personen med fast hand, att det här är ingen metod vi använder här.

Kan det inte vara så att det politiska har helikopterperspektiv och vet bättre? Professionella kan fastna i sin roll och inte se helheten.

Jag har jobbat i en kommun där majoriteten skiftade från rött till blått. Plötsligt ställde den nya majoriteten helt nya frågor än vad den tidigare hade gjort. Vi var vana vid hur det hade varit, men vi får inte växa fast. Därför måste vi förbereda vår förvaltning och kommun, för det kan skifta. Vi ska vara professionella och det ska inte spela någon roll vilken färg politiken har.

Hur ska man göra om de politiska ledarna vill göra nåt som strider mot lagen?

Det är en svår fråga. När det har hänt har jag tagit ett samtal med min ordförande mellan fyra ögon. Ibland har vi gjort saker som varit tveksamma, men oftast går de inte bra. Det hamnar i diket, och idag med sociala medier och den kontexten är det att avråda å det bestämdaste. Fråga: Vad vill ni egentligen? Är det nåt annat vi kan rymma inom lagens ramar? Lyssna, för de kanske redan har lösningen klar.

Hur ser du på visselblåsande?

Jag är ingen vän av det. Det tyder på dålig kultur där man saknar förtroende och inte kan prata med varandra. Ibland kan det behövas som en symboleffekt. Men det leder kulturarbetet i organisationen åt fel hål. Det är bättre att jobba med öppenhet och samtal och hitta ett sätt att prata med varandra. Den som visselblåser kan upplevas som skvallrare, och är en hjälte i pressen men inte på arbetsplatsen – oavsett hur rätt den har.


Socialchefsdagarna 2022, den 28–30 september i Göteborg • Professionellt ledarskap vs politiskt – hur går det till? Anna Sandborgh, tidigare kommundirektör i Karlstad och verksam inom olika områden i den kommunala världen, bland annat i den senaste kommunallagsutredningen och som ordförande i Kommundirektörsföreningen i Sverige.
Film: Agnesfilm
Text: Jenny Asp textkonsult
Foto: © Frozentime