Förändringsresa för delaktighet och värdefulla insikter för att leda i förändring

Presentation del 1
Presentation del 2

Tre kvinnor bredvid varandra tittar in i kameran

Från vänster till höger: Josefina Nadafan, systemförvaltare Göteborgs stad. Katrin Stefansdottir, förvaltningsledare Göteborgs stad. Anna Ljungberg, produktchef på CGI med ansvar för Treserva Beslutsstöd. (Foto: Frozentime)

Göteborgs stad inledde en förändringsresa under 2021 med fokus på att möjliggöra en samsyn kring uppföljning, definition av nyckeltal och enhetlig uppföljning i verksamheterna. Anledningen var att det fanns tydliga skillnader mellan stadens olika nämnder. Definitioner av olika nyckeltal varierade, arbetet med att ta fram mätetal var tidskrävande och resultaten blev därför inte jämförbara inom staden.

En förstudie startade under 2021, följd av ett projekt med syfte att skapa delaktighet bland stadens medarbetare, identifiera aktuella nyckeltal och kvalitetssäkra den information som presenteras i verksamhetssystem.

Målet med projektet var att skapa förutsättningar för ledare att påverka samt en förståelse hos medarbetare och politiker för möjliga eller nödvändiga förändringar.

Tillsammans med CGI pågår nu ett arbete för att ge verksamheterna tillgång till verktyg för uppföljning där nyckeltal, nya arbetssätt, metoder och rutiner har identifierats. Genom att implementera Treserva Beslutsstöd i verksamheterna blir information lättillgänglig, dagligen uppdaterad och resultaten visualiseras i form av grafer och diagram.

Förutsättningarna att påverka och lusten att leda ökar, vilket i sin tur ger mod i den förändringsresa som pågår.

På seminariet presenterades insikter och erfarenheter som gjorts under förändringsresan, då Göteborgs stad valt att implementera CGI:s beslutsstöd inom socialtjänstens verksamheter.


Socialchefsdagarna 2022, den 28–30 september i Göteborg • Seminarium 24. Förändringsresa för delaktighet och värdefulla insikter för att leda i förändring. Anna Ljungberg, produktchef på CGI med ansvar för Treserva Beslutsstöd. Katrin Stefansdottir, förvaltningsledare Göteborgs stad. Josefina Nadafan, systemförvaltare Göteborgs stad.
Foto: © Frozentime