Arbetet med utredningen om barn och unga i samhällets vård

Presentation

Två kvinnor och en man bredvid varandra, tittar in i kameran

Marta Nannskog, huvudsekreterare, Carina Ohlsson, särskild utredare och Pär Alexandersson, sekreterare. Alla från utredningen Barn och unga i samhällets vård (S 2021:06), Statens offentliga utredningar. (Foto: Frozentime)

Barn och unga som växer upp i samhällets vård har kraftiga överrisker att som vuxna drabbas av fysisk och psykisk ohälsa, hemlöshet, arbetslöshet, bristande försörjningsförmåga eller kontakt med straffrättssystemet. Det är en särskilt utsatt grupp med varierande behov och förutsättningar.

Utredningen om barn och unga i samhällets vård har därför fått i uppdrag att se över och föreslå åtgärder för hur kvaliteten i vården kan öka när barn och unga placeras i familjehem, jourhem, stödboende och hem för vård eller boende (HVB), inklusive särskilda ungdomshem (SiS), med stöd av social- tjänstlagen och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Syftet med uppdraget är att säkerställa att barn och unga som placeras utanför det egna hemmet alltid ska garanteras trygghet, säkerhet och en i övrigt god vård. Utredaren ska i uppdragets alla delar beakta barns och ungas erfarenheter. Det som bedöms vara till barns och ungas bästa ska ligga till grund för bedömningen av de åtgärder som utredaren föreslår.

Utredningen ska redovisas senast den 10 april 2023.


Socialchefsdagarna 2022, den 28–30 september i Göteborg • Seminarium 20. Arbetet med utredningen om barn och unga i samhällets vård. Carina Ohlsson, särskild utredare, Marta Nannskog, huvudsekreterare och Pär Alexandersson, sekreterare. Alla från utredningen Barn och unga i samhällets vård (S 2021:06), Statens offentliga utredningar.
Foto: © Frozentime