Våld i nära relation – som chef kan du göra skillnad

Presentation del 1

Presentation del 2

Gerd Eriksson Holmgren, enhetschef på arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Trolhättans stad (till vänster) och Jenny Norén, projektledare för SKR:s kvinnofridssatsning. (Foto: Frozentime)

En av fyra kvinnor har någon gång utsatts för våld i nära relation av en närstående. Det innebär att de flesta arbetsplatser har medarbetare med erfarenheter av våld – erfarenheter som leder till stort lidande, ohälsa, sjukfrånvaro och försämrad arbetsprestation. Ibland kan det vara fara för liv.

För den som är våldsutsatt kan arbetsplatsen och cheferna vara ett tryggt stöd. Vid seminariet berättade Jenny Norén om SKR:s stödmaterial för arbetsgivare, och Gerd Eriksson Holmgren berättade om Trollhättans stads arbetsmiljöarbete.


Socialchefsdagarna 2022, den 28–30 september i Göteborg • Seminarium 16. Våld i nära relation – som chef kan du göra skillnad. Jenny Norén, projektledare SKR:s kvinnofridssatsning och Gerd Eriksson Holmgren, enhetschef arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Trollhättans stad.
Foto: © Frozentime