Yrkesresan

Presentation

Fyra personer på rad

Från vänster till höger: Magnus Wallinder, enhetschef Socialstyrelsen. Lotta Brändström, projektledare Yrkesresan Funktionshinderområdet för utförarverksamheter, Kommunalförbundet Västernorrland. Cristina Dahlberg, projektledare Yrkesresan Barn och unga, Göteborgsregionen. Ulrika Freiholtz, huvudprojektledare SKR. (Foto: Frozentime)

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling inom socialtjänsten. Genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt sätt är målet att stärka kompetens och yrkesstolthet för både medarbetare och chefer.

På seminariet berättade seminarieledarna om Yrkesresan ur olika perspektiv:

  • Yrkesresans roll i utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst
  • Aktuellt läge i lansering och arbete med Yrkesresan Barn och Unga
  • Pågående arbete med Yrkesresan Funktionshinderområdet för utförarverksamheter
  • Så fungerar lärplattformen som ett viktigt nav i Yrkesresan.
Kvinna, blond, håller upp en bok "Yrkesresan"

Yrkesresan startade 2017 inom Göteborgsregionen och sedan 2020 är Sveriges Kommuner och Regioner ansvarig för Yrkesresan i en nationell satsning. Yrkesresan Barn och unga lanseras successivt med start under 2022. Hittills har drygt 87 procent av landets kommuner anslutit till Yrkesresan.

Yrkesresan är ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner, de Regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS), Socialstyrelsen, Adda och de anslutna kommunerna.


Socialchefsdagarna 2022, den 28–30 september i Göteborg • Seminarium 13. Yrkesresan. Ulrika Freiholtz, huvudprojektledare SKR. Magnus Wallinder, enhetschef Socialstyrelsen. Cristina Dahlberg, projektledare Yrkesresan Barn och unga, Göteborgsregionen. Lotta Brändström, projektledare Yrkesresan Funktionshinderområdet för utförarverksamheter, Kommunalförbundet Västernorrland.
Foto: © Frozentime