Våga leda äldreomsorgen in i framtiden – fakta och kunskap ger underlag för modiga beslut

Presentation

”Intäktsökningarna kommer i reala termer att bli låga under de närmaste åren samtidigt som utmaningar med kompetensförsörjningen blir allt mer påtaglig, behovet av äldreomsorg ökar markant och låneskulderna förväntas öka.”

Så skrev SKR i Ekonomirapporten maj 2022. Seminariet handlar om just denna till synes omöjliga ekvation och Järfälla kommun berättar hur de antagit utmaningen.

Från vänster till höger: My Ribeck Nyström, PwC. Anneli Lagerberg, avdelningschef äldre och funktionshinder i Järfälla kommun. Jenny Wilhelmsson, socialdirektör Järfälla kommun. Josefine Ekmehag, PwC. (Foto: Frozentime)

Utifrån Järfälla kommuns utmaningar fick PwC i uppdrag att belysa Äldrenämndens uppdrag och dess möjligheter att klara dem. Genom att utvärdera ekonomiska, personella och värderingsmässiga förutsättningar samt genomföra en omvärldsspaning möjliggjordes en helhetssyn i förståelse av verksamheten samt gav inspiration för att lösa utmaningarna.

PwC belyste under seminariet hur stora volymökningar som väntar nationellt, hur tillgången till och efterfrågan på personal kommer förändras, och vilka investeringar som på sikt kommer krävas inom äldreomsorgen. PwC visade exempel på hur långsiktiga prognoser av behov och efterfrågan av olika yrkeskategorier eller brukarvolymer ser ut och vilket värde dessa fakta har i kommuners planeringsarbete.

Järfälla har kraftsamlat för att lösa kommunens äldreuppgift. Genom att ha en nära samverkan mellan olika delar inom socialförvaltningen har det möjliggjort ett helhetstänk för äldrefrågor. Kommunens modiga och kreativa ledarskap har bland annat lett till att de har sett statsbidrag som en möjlighet att testa nya ideér, vilket har skapat positiva resultat i verksamheten samt en mer attraktiv arbetsplats. Därutöver är Järfälla kommuns individfokus en möjliggörare för morgondagens äldreomsorg.


Socialchefsdagarna 2022, den 28–30 september i Göteborg • Seminarium 12. Våga leda äldreomsorgen in i framtiden – fakta och kunskap ger underlag för modiga beslut. Josefine Ekmehag och My Ribeck Nyström, PwC. Jenny Wilhelmsson, socialdirektör och Anneli Lagerberg, avdelningschef äldre och funktionshinder, Järfälla kommun.
Foto: © Frozentime