Föräldraskapsstöd – en gemensam angelägenhet

Presentation

Carolina Holting avdelningschef och Camilla Pettersson utredare. Båda från Myndigheten för föräldrarätt och föräldraskapsstöd, MFoF. (Foto: Frozentime)

Alla barn behöver goda uppväxtvillkor. Den viktigaste nyckeln till goda uppväxtvillkor är föräldrar som förmår att utöva sitt föräldraskap. Det är en nyckel som måste erkännas och förstås även utanför socialtjänstens verksamheter. Föräldrarna och deras förmåga att möta de behov barnet ger uttryck för är det mest centrala för barnets framtida förutsättningar. Först därefter kommer samhällets institutioner och dess medarbetare in, såsom skolan och dess pedagoger, fritidsaktiviteterna, fritidsledare eller personal inom socialtjänst.

Det finns därför ingen samhällsinsats som är så lönsam att investera i som strukturer som underlättar föräldraskapet, särskilt när det gäller universellt stöd och stöd till föräldrar som har egna svårigheter. Samtidigt som det ligger i sakens natur att den verksamhet som investerar i föräldraskapsstöd sällan blir den verksamhet där utdelningen syns. När föräldraskapsstödjande strukturer i samhället uteblir uppbärs stora delar av kostnaderna av socialtjänsten.

Myndigheten för föräldrarätt och föräldraskapsstöd, MFoF, bedömer att kommunernas strategiska arbete med föräldraskapsstöd behöver och kan utvecklas och att Sveriges socialchefer besitter en nyckelroll. Med kunskap om utfallet av de satsningar som görs i en kommun har ni förmåga att leda förvaltningsövergripande analyser på området och därmed bidra till viktiga förändringar på strukturell nivå.

2022 tilldelar regeringen 100 miljoner kronor till alla kommuner för utveckling av föräldraskapsstöd samt ytterligare 200 miljoner kronor för 2023.

MFoF har regeringens uppdrag att följa upp de insatser som genomförs.

MFoF vill inspirera Sveriges socialchefer att ta sikte på dessa medel för att säkerställa strukturer där föräldrar tidigt kan mobiliseras och få stöd. På så sätt möjliggör vi att alla barn i Sverige på jämlika villkor får en trygg och god uppväxt.


Socialchefsdagarna 2022, den 28–30 september i Göteborg • Seminarium 11. Föräldraskapsstöd – en gemensam angelägenhet. Camilla Pettersson och Carolina Holting, utredare Myndigheten för föräldrarätt och föräldraskapsstöd, MFoF.
Foto: © Frozentime