Kan systematisk uppföljning av utredningar enligt IBIC bidra till mer jämlika bedömningar och beslut?

Presentation

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och Karlstads universitet presenterade resultaten från en rapport som analyserar 1318 behovsutredningar enligt IBIC (individens behov i centrum) i 14 kommuner från fem län.

Bild som visar kvinna, blond, ler

Birgitta Persdotter är lektor i socialt arbete vid Karlstad universitet (foto: Åsa Bognell Höjer).

Enligt socialtjänstlagen ska socialtjänsten främja människornas jämlikhet i livsvillkor. Men idag saknas ofta kunskap om hur jämlika bedömningar och beslut enligt SoL och LSS egentligen är. Seminarieledarna vill ge ny kunskap på området genom att analysera utredningar för grupper av kvinnor respektive män som ansökt om insatser enligt SoL och LSS. Fokus för analysen är skillnader i brukares delaktighet och inflytande, skillnader i bedömningen av brukares begränsningar och behov utifrån livsområdena i IBIC, samt skillnader i besluten om insatser.

Kvinna, mellanblond, glasögon

Eva Hagbjer är utredare vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (foto: Rickard Kilström).

Seminariet gav en förhandsvisning av resultaten från denna omfattande studie, som publiceras 26 oktober 2022.

https://www.vardanalys.se/
https://twitter.com/vardanalys/
https://se.linkedin.com/company/myndigheten-för-vård–och-omsorgsanalys/


Socialchefsdagarna 2022, den 28–30 september i Göteborg • Seminarium 2. Kan systematisk uppföljning av utredningar enligt IBIC bidra till mer jämlika bedömningar och beslut? Birgitta Persdotter lektor i socialt arbete, Karlstad universitet och Eva Hagbjer utredare, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Kommunrepresentanter: Maria Andersson, Strängnäs kommun, Ulrika Vitalis, Hammarö kommun och Ellen Fridlund, Karlstad kommun.