Tre sätt att bli bättre på sin profession

Många går i fällan att överskatta hur bra de är på sitt jobb. Men forskning visar att de riktigt vassa yrkesutövarna snarare ser sig själv som genomsnittliga. Scott D Miller inledde Socialchefsdagarna med att ge deltagarna nya insikter om hur de kan höja sin yrkesmässiga förmåga och bidra till bättre resultat.

Man, glasögon, hästsvans, gestikulerar på scenen framför sin presentation "valid, reliable, feasible"

Scott D Miller är erfaren kliniker, forskare och grundare till International Center för Clinical Excellence. Med energi, humor och gedigen forskning i ryggen gav han publiken på Socialchefsdagarna konkreta verktyg för att kunna arbeta effektivare.

Stor effekt på samhällsplanet

Under de senaste 50 åren visar hundratals studier att 80 procent av de som får psykologisk behandling mår bättre än de som inte behandlas. Scott D Miller menar att effekterna av den hjälp som deltagarna på Socialchefsdagarna arbetar med varje dag är lika stora som effekterna av en större hjärtoperation. Eller fyra gånger större effekt än flour.

– Och era behandlingar lämnar heller inte några ärr eller dödar någon. Det är häpnadsväckande hur stor effekt ert arbete ni har och det är viktigt att ni känner till det, säger Scott D Miller.

Behandlingarna blir dock inte bättre

Men även om insatser inom socialtjänst och vård har stor effekt på den samhälleliga nivån, har behandlingarna inte visat sig ge några förbättrade resultat på de 40 år Scott D Miller har bedrivit forskning.

Han menar att det mesta har utvecklats i samhället, men det har inte behandlingsmetodiken gjort. Vi gör samma sak med våra patienter och klienter nu som vi gjorde 1976.

Många professioner uppskattar också att de är mer kompetenta än de faktiskt är i sitt yrke. 80 procent tror att de är bättre än medel, mindre än 4 procent skattade medel och ingen under medel. Och det resultatet gäller över hela världen, även om socialarbetare är de mest ödmjuka inom fältet.

– Det är självkänsla på crack. Var är alla de dåliga? Det är inte konstigt att vi inte blir bättre på våra jobb, eftersom vi redan tror att vi är bäst. Så mycket för svensk ödmjukhet. Om du tror att du hjälper 90 procent av dina klienter är du desillusionerad, säger Scott D Miller.

Effektiviteten hos yrkesverksamma planar ofta ut med tiden och i många fall blir våra resultat till och med sämre med ökad erfarenhet.

– Det som är intressant är att en sak förbättras. Vårt självförtroende! Vi blir alltså mer säkra och mindre effektiva med tiden. Det verkar vara något fel med det, säger Scott D Miller.

Man, glasögon, hästsvans, visar riktning med handen

Vi kan lära av de bästa

Men det finns vissa yrkesutövare som sticker ut med sina resultat. Scott D Miller har länge studerat hur de arbetar och hur de resonerar om sitt yrkesutövande.

Han visar en intervju med Wendy, en terapeut som uppfattar sig själv som genomsnittlig i sitt yrke. Hon tror inte att hon är bättre än någon annan. Det som är speciellt med hennes arbetssätt är att hon vill klienten det bästa och fokuserar på det som inte fungerar. Hon berättar också att kollegorna tycker att hon är irriterande, för hon ringer hela tiden och frågar om hjälp när hon kör fast.

Wendy säger: ”Jag har inte all kunskap själv utan ser mig som en kanal för information som kan vara till hjälp. Jag är inte en briljant terapeut, för min hjärna jobbar ganska långsamt och mitt minne är begränsat. Men jag gör allt jag kan för att klienten ska komma framåt.”

– Till skillnad från Wendy tittar en genomsnittlig terapeut på tecken att patienter blir hjälpt. Men hon fokuserar på det som inte fungerar. Hon tar också fullt ansvar för hur det går för klienten, hon skyller inte på annat, säger Scott D Miller.

Tre sätt att utveckla sitt yrkesutövande

Utifrån den kunskap Scott D Miller med kollegor har fått från sin forskning har de utvecklat tre grundprinciper för utveckling. Följer man dessa går prestationen långsamt upp över tid.

1. Känn till ditt utgångsläge. Du måste veta var du startar för att kunna se din utveckling. Detta kan du mäta med verktyg som finns på www.scottdmiller.com. Genom att mäta din prestation hittar du lättare små saker i din yrkesutövning du kan utveckla.

2. Identifiera din zon för närmaste utveckling. Vad behöver du lära dig för att kunna hjälpa den person du inte kunde hjälpa sist? Du behöver sträcka dig precis bortom din nuvarande förmåga och inte att fortsätta på samma sätt som du alltid gjort.

3.  Arbeta utifrån deliberate practice. Det innebär innebär målmedveten, systematisk och strukturerad träning på gränsen av din förmåga för att öka din prestation. Scott D Miller har skrivit boken Better results där man kan läsa mer om arbetssättet.

– I en studie undersökte man kvinnliga elitskridskoåkare och deras prestation. Där upptäckte man att tiden de tillbringade på isen inte stämde överens med hur bra de var. Det som spelade roll var hur ofta de ramlade. De som ramlade tryckte hela tiden sin prestation in i zonen för deliberate practice. Det här visste Wendy redan 2004, men vi hade inte satt ord på det då, säger Scott D Miller.

Fokusera på det som kan bli bättre

I intervjun med Wendy berättar hon om fyra frågor hon använde i utvärderingar med klienter.

  1. Har du känt dig lyssnad på?
  2. Har vi jobbat vi med det du ville prata om?
  3. Passade metoden dig?
  4. Har sessionen varit fullständig? Eller saknade du något?

I ett fall fick Wendy lite lägre skattning på utvärderingen. Hon bad om att få veta varför och att klienten skulle vara ärlig med henne. Det visade sig att klienten hade lite svårt för hennes ansiktsuttryck, som hon upplevde som ogillande. När Wendy fick reda på det bad hon om ursäkt och tog ansvar för att förbättra det – för hon ville reparera relationen. När vi arbetar efter deliberate pratice tar vi kontroll över situationen och det vi kan påverka.

Man, glasögon, hästsvans, pekar på publiken

– Om vi inte frågar efter vad som kan förbättras, kan vi heller inte bli bättre. Vi vill skapa en feedbackkultur, där klienten vågar säga saker till oss. Vi kan se oss som skräddare, där vi behöver veta om kostymen passar. Får vi svaret att kostymen, eller behandlingen, inte passar tar vi det inte personligt, utan professionellt, säger Scott D Miller och avslutar:

– Målet är inte att bli bäst, men vi ska inte fortsätta göra samma fel som vi gjorde förra året. VI ska sträva efter att ge bättre effekt och bättre resultat till de vi är här för att hjälpa.  


Socialchefsdagarna 2022, den 28–30 september i Göteborg • Achieving Clinical Excellence: Three Steps to Superior Performance . Scott D. Miller, Ph.D. is a co-founder of the International Center for Clinical Excellence, an international consortium of clinicians, researchers, and educators dedicated to promoting excellence in behavior health.
Film: Agnesfilm
Text: Jenny Asp textkonsult
Foto: © Frozentime