Sara Öhrvall: Ditt framtida jag – en mänsklig revolution

Digitala verktyg kan göra oss människor starkare, smartare och vänligare. Som en modern version av superhjältar. Sara Öhrvall, digitaliseringsexpert och författare, föreläser på Socialchefsdagarna 2021 om hur tekniken kan lösa de stora samhällsutmaningarna. Men för att vi ska lyckas måste vi tänka långsiktigt och knäcka den etiska frågan.

I över 20 års tid har Sara Öhrvall arbetat med att förändra organisationer med teknik, och hon har allt mer kommit att fundera på vad den gör med oss människor. Under senare år har teknologin gjort banbrytande landvinningar och idag finns hjälpmedel som kan förstärka våra medfödda förmågor på hisnande sätt.

Som pannband som ökar koncentrationen, linser som zoomar in föremål, smarta handskar som vi kan lyfta tyngre med, öronsnäckor som förstärker samtal på håll eller stänger ute ljud vi vill slippa och byxor som gör att vi orkar gå längre. Allt detta och lite till har Sara Öhrvall provat, i sin nyfikenhet och jakt på vad tekniken kan åstadkomma för oss.

– Det intressanta är att dessa hjälpmedel först togs fram för människor med funktionshinder eller som behövde rehabiliteras. Men när väl tekniken var på plats stannade det inte där, utan vi upptäckte att vi kan använda den på fullt friska kroppar. Med hjälp av de här lösningarna kan vi få fler att lära sig mer, få mer individualiserad vård och omsorg och vi kan bättre förstå vad våra beteenden gör med klimatet, säger Sara Öhrvall.

HUR SER FRAMTIDEN UT?

Därefter tar hon oss på en hisnande resa in i framtiden. Där har vi inopererade chip som möjliggör en direktkontakt mellan dator och hjärna. Då kan vi kommunicera med datorn och bara genom att tänka ”Skicka blommor till pappa på söndag”, så sker det. Åt andra hållet kan också datorn föra över information till vår hjärna, där vi lär oss ett språk på nolltid.

– Det finns idag forskning och försök med detta. En man som hade förlorat sin arm fick ett chip inopererat, för att kunna styra protesen enbart med tankekraft. Detta är fantastiska framgångar men när vi har knäckt tekniken, vad händer då? Det där chipet kommer att kunna användas till mycket mer än vi först tänker oss, säger Sara Örhvall.

Med hjälp av tekniken kan vi leva friskare och med full kapacitet. Sara Öhrvall tar upp exempel på sensorer man kan klistra fast på sina tänder, för att mäta den exakta mängden energi och näringsämnen man får i sig under en dag. Sensorer i toaletten kan analysera avföring och fånga upp tidiga signaler på ohälsa. Vi kan även använda tekniken för att läsa av stressnivåer – vilket kan förhindra bilolyckor, flygplansolyckor eller ge bättre bemötande i kundtjänst. 

– Den mörka baksidan är att den här tekniken behöver kameror och sensorer som monitorerar människor. Det kan lätt tippa över till ett övervakningssamhälle. I slutet av 2020 fanns 560 miljoner smarta AI-kameror utplacerade på publika ytor i Kina. Det innebär att du inte kan röra dig någonstans i Kina utan att kameran fångar dig. För smittspridningsdata är det perfekt, men kamerorna kan också plocka upp oliktänkande och registrera det.

Därför är det viktigt att vi tänker igenom konsekvenserna av ny teknik ur ett integritetsperspektiv – och vad som kan hända om information hamnar i fel händer, säger Sara Öhrvall.

BEHÖVS EN ETISK DISKUSSION

Sverige är ett av de mest digitaliserade länderna i världen och svenskar har en mycket positiv bild av digitalisering. Det bekräftar en fråga till publiken på Socialchefsdagarna 2021, där 47 procent av deltagarna gärna vill förbättra sin hälsa och sina förmågor, så länge det inte är teknik som opereras in i kroppen. Svenskar har också hög tillit till myndigheter, vilket är en bra förutsättning för att vi ska kunna ta fram bra digitala tjänster. 

– Även om den digitala tekniken ger oss fantastiska möjligheter, vill vi inte att datan ska användas på fel sätt och skada vår integritet. Det är en avvägning vi behöver göra. Vi behöver ha samma etiska diskussion som man har i läkemedelsbranschen, som länge har dragit upp etiska riktlinjer för hur vi ska använda nya medicinska tekniker, säger Sara Öhrvall. 

TA KOMMANDOT ÖVER TEKNIKEN OCH SE DE LÅNGA LINJERNA

Avgörande är att tänka i långa linjer och försöka se konsekvenserna av nya tekniska lösningar. Sara Öhrvall tar upp Facebook. År 2007 kunde ingen tänka sig att den plattformen skulle bli perfekt för att manipulera människor, påverka val och skapa uppror. För då var det bara ett nytt, kul sätt att knyta kontakter med gamla vänner och släktingar.

Hon menar också att vi behöver få in tekniken på fler samhällsnyttiga platser, där den gör nytta för många människor. Den ska inte bara hamna i händerna på bolag som saknar kunskaper om människor, vård, omsorg och andra viktiga samhällsfunktioner. Och vi behöver sätta gränser, för hur långt vi tillåts gå. Hur pass bra syn blir tillåtet att ha i framtiden? Vilka barn ska få tillgång till de där hörlurarna som ger en extraskjuts för lärandet? Och hur distribuerar vi de krafterna rättvist?

– Det är jättesvåra frågor, men vi behöver i förväg fundera på och definiera vad vi vill ha. Hur ett sjukhus ska se ut i framtiden, hur en stad ska fungera, vad vi tycker är nödvändigt för oss människor. Om vi sätter en vision för det kan vi lättare sätta de gränserna, innan det är försent. Jag tror att vi måste ta till oss tekniken – men på ett sunt, eftertänksamt och noggrant sätt, säger Sara Öhrvall.


Socialchefsdagarna 2021 den 24–26 november i Malmö • Sara Öhrvall: Ditt framtida jag – en mänsklig revolution
Text: Jenny Asp textkonsult
Foto: © Tomas Nord och © Frozentime
Film: © Agnesfilm