Spontanteater och skratt ger lust att leda

På torsdagsmorgonen intar Martin, Anneli och Agnes från Gbgimpro scenen på Socialchefsdagarna. Gbgimpro är en improvisationsteater där allt kan hända och aktörerna får verkligen upp energin och glädjen i konferenssalen. Jag skrattar så tårarna rinner flera gånger.

Med sig på scenen har de också pianisten Rikard som ackompanjerar. Som uppvärmning får publiken vara med och turas om att räkna från 1 till 5, men efterhand byts siffrorna ut mot klapp i händerna, stamp i golvet, ett tjoho och ett jabadadoo!

– Det är svårt att hinna lära känna er, så om ni alla vänder er om och berättar för er granne vad ni heter, så får ni sedan ropa ut det unisont, ber dem oss om.

Sagt och gjort. Publiken ropar sina grannars namn och teatermedlemmarna får av sorlet fram arbetsnamnet ”Marja” för publiken. Vi får också ropa ut vår mentala ålder. Den blir 47.

I den första scenen får vi träffa en expert och de ber publiken att komma med förslag. Det blir kriminolog. Martin och Anneli håller om varandras axlar och pratar unisont med en röst. De tittar på varandra och får långsamt fram gemensamma meningar som svar på det Agnes frågar dem. Det blir otroligt humoristiskt.

På frågan vad som är viktigt som kriminolog svarar de: ”Att vara hårdhudad, ge svinen vad de tål!” Men det är också: ”Mycket pappersarbete, administra– administra– adminstratskit!”

”Raka rör är viktigt! Håll ordning. Skåpet står där.” Från publiken hörs stora skratt, som aktörerna även smittas av själva.

Därefter får vi möta den värsta och bästa chefen. Publiken får komma med förslag på vilka egenskaper en bra och dålig chef har. Det visar sig att en bra chef är snäll, glad, modig, prestigelös, tydlig, lyhörd, engagerad, närvarande, stark, trevlig, hög och gravid. En dålig är däremot elak, velig, arrogant, otydlig, maktfullkomlig, stressad, manipulativ, seg och kissnödig.

Chefen Martin börjar medarbetarsamtalet med Agnes med att vara hög. Sedan får han av Anneli höra att han ska vara elak, och fortsätter därefter med flera av de givna egenskaperna. Sedan byter de roller och Agnes får spela den snälla, glada och omtänksamma chefen som sedan plötsligt blir gravid.

Hela tiden improviserar de sina repliker och agerande och från publiken hörs varma skratt. Det är tydligt att aktörerna har lika roligt på scenen som vi har i publiken. ”Lust att leda” får denna morgon en annan slags betydelse och vi är nog många som startar torsdagen med en skön känsla i magen efter Gbgimpros framträdande.


Socialchefsdagarna 2022, den 28–30 september i Göteborg • Plats på scen för kultur: Göteborgs improvisationsteater
Foto: Kerstin Öhman, från skärmarna vid teknikerbordet
Text: Jenny Asp textkonsult