Bättre tillsammans! För en kunskapsbaserad socialtjänst

Se filmlänk längre ned.

Från vänster till höger: Mari Forslund, sektionschef sektionen för stöd till kunskapsstyrning, SKR. Johanna Kumlin, enhetschef enheten för kunskapsutveckling, Socialstyrelsen. Ola Götesson, chef för Kommunal utveckling i Jönköpings län och ordförande i nätverket för Regionala samverkans- och stödstrukturer. Jenny Rehnman, enhetschef FoU Väst. Mats Collin, socialchef i Härnösand och ordförande i Styrgrupp för nationell kunskapsstyrning i socialtjänsten (S-KiS). (Foto: Frozentime)

På Socialchefsdagarna 2022 anordnade S-KiS tillsammans med Partnerskapet seminariet Bättre tillsammans! För en kunskapsbaserad socialtjänst. Ungefär 120 personer befann sig i publiken.

På seminariet premiärvisades  filmen om kunskapsstyrning i socialtjänsten som du hittar här. Sprid gärna!


Socialchefsdagarna 2022, den 28–30 september i Göteborg • Seminarium 23. Bättre tillsammans! För en kunskapsbaserad socialtjänst. Mats Collin, socialchef i Härnösand och ordförande i Styrgrupp för nationell kunskapsstyrning i socialtjänsten (S-KiS). Ola Götesson, chef för Kommunal utveckling i Jönköpings län och ordförande i nätverket för Regionala samverkans- och stödstrukturer. Johanna Kumlin, enhetschef enheten för kunskapsutveckling, Socialstyrelsen. Mari Forslund, sektionschef sektionen för stöd till kunskapsstyrning, Sveriges Kommuner och Regioner.
Foto: © Frozentime