Nationellt kompetenscentrum och äldreomsorgslag

Presentation nationellt kompetenscentrum

Presentation äldreomsorgslag

Två kvinnor med headset-mikrofon tittar in i kameran

Katrin Westlund (till vänster) är utredningssekreterare i arbetet med en stärkt äldreomsorgslag. Eva Lindqvist (till höger) är chef för det nationella kompetenscentrum för vård och omsorg för äldre som inrättades vid Socialstyrelsen i juni 2022. (Foto: Frozentime)

Kompetenscentrumets uppgifter är att sprida och stödja implementering av bästa tillgängliga kunskap hos huvudmän, verksamheter och medarbetare. Det ska även öka kunskapen på nationell nivå om äldreomsorgens utmaningar, idag och i framtiden. Inriktningen är socialtjänstens omsorg och den vård och tandvård som ges i samspel med äldreomsorgen. Verksamhetsnära, behovsanpassat och aktuellt är nyckelord för arbetet. Kompetenscentrumets chef berättar mer om centrumet och målen för arbetet.

Ett förslag på äldreomsorgslag och bestämmelser om en nationell omsorgsplan ligger på regeringens bord. Syftet med förslagen är att precisera innehållet i äldreomsorgen, bland annat när det gäller ansvar, mål och kvalitet. Förslagen gäller även hur den medicinska kompetensen kan stärkas i kommunerna. Om riksdagen beslutar i enlighet med förslagen får det konsekvenser för vården och omsorgen för äldre.


Socialchefsdagarna 2022, den 28–30 september i Göteborg • Seminarium 19. Nationellt kompetenscentrum och äldreomsorgslag. Eva Lindqvist, centrumchef vid Socialstyrelsen och Katrin Westlund, utredningssekreterare i arbetet med en stärkt äldreomsorgslag.
Foto: © Frozentime