Innovativ IoT-lösning för social inkludering

Presentation kommer inom kort

Allt fler tjänster digitaliseras för att underlätta vår vardag. Samtidigt skapas ett större glapp mellan de som har klivit på digitaliseringståget och de som har ofrivilligt lämnats kvar. Med hjälp av inkluderande design kan man motverka digitalt utanförskap.

Tre personer med headset-mikrofoner på samma scen

Jahn Sundin, Tietoevry. Carina Norman och Marcus Hedström, Skellefteå kommun (Foto: Frozentime).

Skellefteå kommun och Tietoevry berättar om sina erfarenheter kring innovationsprojektet TIDA (Tidsregistrera arbetstid) för social inkludering.


Socialchefsdagarna 2022, den 28–30 september i Göteborg • Seminarium 18. Innovativ IoT-lösning för social inkludering. Carina Norman, verksamhetsutvecklare Skellefteå kommun, Marcus Hedström, stödassistent Skellefteå kommun och Jahn Sundin, produktägare vård och omsorg Tietoevry.
Foto: © Frozentime