Hur öka barns delaktighet i boenden med särskild service?

Presentation Lisbeth Lindahl

Presentation Göteborgs Stad

Två kvinnor, står på scen, visar presentation från dator

Maria Gunnarsson och Lisa Sjöström, enhetschefer från Göteborgs Stad, förvaltningen för funktionsstöd. (Foto: Frozentime)

Seminariet handlade om arbete för ökad delaktighet bland barn som bor permanent på boenden med särskild service. Barnen har varierande funktionsförmågor och diagnoser, vilket ställer stora krav på personalens förmåga att involvera dem i vardagen.

I januari 2022 startade ett projekt som inbegriper en forskningsstudie med fokusgrupper med personal, skuggning av verksamheten på boendena, en workshop med ansvariga chefer med mera. Syftet med projektet är att undersöka barns delaktighet på boenden och att arbeta fram en idé om hur verksamheten ska kunna utvecklas för att säkerställa barnens delaktighet.

Kvinna, mörkhårig, glasögon

Lisbeth Lindahl forskare, fil. dr och leg. psykolog vid FoU i Väst, Göteborgsregionen (foto: privat).

På seminariet berättade Lisbeth Lindahl om barnens delaktighet utifrån den studie som gjordes och enhetscheferna Maria Gunnarsson och Lisa Sjöström (Göteborgs Stad) som har varit med i projektet berättade om vad de har fått syn på genom projektet och hur verksamheten kan arbeta vidare för att stärka barnens delaktighet.


Socialchefsdagarna 2022, den 28–30 september i Göteborg • Seminarium 17. Hur öka barns delaktighet i boenden med särskild service? Lisbeth Lindahl, forskare, fil. dr och leg. psykolog vid FoU i Väst, Göteborgsregionen. Maria Gunnarsson och Lisa Sjöström, enhetschefer i Göteborgs Stad, förvaltningen för funktionsstöd.
Foto: © Frozentime och privat