När ord står mot ord. Hur värderar vi information från barn och unga?

Presentation

Från vänster till höger: Carina Vesterlind, enhetschef IVO. Denise Söderberg, ung expert Barnrättsbyrån. Maria Jansson, inspektör IVO. Elina Saleh Mohammed, ung expert Barnrättsbyrån. Åsa Steinsaphir, egenerfaren projektledare, patient- och brukarperspektiv, IVO. Malin Ramberg, socionom och barnombud, Barnrättsbyrån. (Foto: Frozentime)


Socialchefsdagarna 2022, den 28–30 september i Göteborg • Seminarium 9. När ord står mot ord. Hur värderar vi information från barn och unga? Carina Vesterlind, enhetschef IVO samt delaktig i regeringsuppdraget Förstärkt tillsyn av SiS särskilda ungdomshem där unga flickor vårdas. Maria Jansson, inspektör IVO samt samordnare för regeringsuppdrag att förstärka socialtjänstens handläggning av ärenden som rör stöd och skydd till barn och unga, IVO. Åsa Steinsaphir, egenerfaren projektledare, IVO.