Covid-19

Vi följer utvecklingen och rättar oss efter regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om något inträffar som påverkar planeringen och genomförandet av Socialchefsdagarna 2023 tar vi direktkontakt med alla som har bokat monterplats.

Vi vill att den som bokar monterplats på Socialchefsdagarna ska känna sig trygg och veta vad som gäller från arrangörens sida:

Avbokningsregler med anledning av covid-19

Om vi på grund av mötesrestriktioner och ökad risk för smittspridning måste ställa in Socialchefsdagarna 2023 gäller följande.

För deltagare: Din anmälan/deltagaravgift stryks automatiskt.

För utställare: Varje utställare erbjuds återbetalning av hela monterhyran. Den utställare som i stället för återbetalning väljer att låta monterhyran stå kvar
– har kvar samma monteryta till Socialchefsdagarna 2024
– får förtur till att välja monterplats på Socialchefsdagarna 2024
– debiteras inte för eventuell höjning av nästa års monterhyra.