Programöversikt

Socialchefsdagarna 2018 har temat Att leda i framtidens välfärd.

  • Att leda i framtidens välfärd kräver samverkan och erfarenhetsutbyte från flera håll, därför har vi som vanligt bjudit in ett antal viktiga samarbetspartner, i år Arbetsförmedlingen, polis, räddningstjänst och personer som jobbar med samhällsbyggnad.

Bryggan i Jönköping (foto: Smålandsbilder).

  • Höstens socialchefskonferens hålls ett par veckor efter valet. Vad betyder valresultatet för välfärden? Vi inleder med en valanalys av statsvetaren Jenny Madestam.
  • En av de riktigt stora socialpolitiska frågorna är integration, det stod klart när publiken på förra årets konferens fick rösta. Till Socialchefsdagarna 2018 har vi därför bjudit in Stefan Fölster från Reforminstitutet för att prata om den inkluderande staden.
  • Att leda i framtidens välfärd kräver inspiration, och vi har bjudit in inspiratörer som kanske inte känns helt självklara för en socialpolitisk konferens, men som vi vågar påstå kommer att sätta igång tankarna.
  • Att leda är att våga – om detta berättar äventyraren Renata Chlumska. Tillit i samhället, vad innebär det? Filmregissören Ruben Östlund pratar om tillit, beteende, flockdjur och tendenser och illustrerar med filmklipp.
  • För att se framåt behöver man ibland blicka bakåt. Musikern Joel Alme berättar om skapandet av sin skiva Flyktligan, ett barnperspektiv på socialt utanförskap.
  • Kan vi förstå Sverige bättre genom att veta hur världen runtom oss ser ut?  Erika Bjerström, utrikeskommentator på SVT, ger oss en omvärldsanalys.
  • Framtidens välfärd kräver framtidens socialtjänst. Margareta Winberg är självklart på plats och börjar knyta ihop säcken om utredningens arbete med en översyn av socialtjänstlagen.
  • I år kan vi, förutom förmiddagarnas storföreläsningar, erbjuda 28 seminarieval.

Programmet är fortfarande under utarbetning. I slutet av april kommer det slutgiltiga programmet att finnas här på webben och postas till alla medlemmar i FSS och till dig som är socialchef, förvaltningschef eller samhällsbyggnadschef. Vi postar även programmet till dig som var med på den senaste konferensen.

I slutet av april öppnar även deltagaranmälan. Välkommen!