Trygghet och säkerhet under Socialchefsdagarna 2023

sep 6, 2023 | SCD2023

Liksom andra eventarrangörer arbetar Socialchefsdagarna med säkerhet och trygghet kring eventet.

En riskanalys görs tillsammans med eventlokalen Karlstad CCC och Karlstads kommuns säkerhetssamordnare, som i sin tur samarbetar med relevanta myndigheter. Socialchefsdagarna följer deras råd och riktlinjer. I dagsläget finns ingen hotbild.

Vi kommer liksom tidigare att vara noggranna med att kontrollera att du som kommer har en giltig biljett innan du får en namnbricka och får passera in till eventet.

Det är mycket viktigt att du som deltar som konferensbesökare, utställare och föreläsare hela tiden bär din namnbricka synlig. Gäller både dagtid och kvällstid.

För att ytterligare öka tryggheten har vi vidtagit vissa åtgärder vid registrering. Vi kommer också att ha väktare på plats.

Skulle läget förändras vidtar vi ytterligare åtgärder i samverkan med berörda parter. Viktig information kommer i så fall att skickas ut med sms till det mobilnummer du angav när du anmälde dig.

Dela gärna