Socialchefsdagarna 2023 dag 2

sep 28, 2023 | SCD2023, DOKUMENTATION, TALARE

Högt tempo hela dagen, här är några rader om varje punkt på det gemensamma programmet. Längre texter och föreläsarnas bilder publiceras under menyn Dokumentation vartefter vi får in presentationer och anteckningar.

Strålande tider På konferensens andra dag välkomnas deltagarna av gruppen Strålande tider från Wermland Opera, som med glimten i ögat bjuder in till det glada 50- och 60-talen. Med piano, kontrabas, gitarr och stämsång blandar de tralliga och dansanta sånger med dramatiska. De börjar i 50-talet och övergår till en potpurri av gamla tralliga 60-talsklassiker som publiken gärna sjunger med i som Lyckliga gatan och 34:an (Nu ska hela rasket rivas).

Reflektioner från gårdagen Anna Burston och Lina Blombergsson från FSS styrelse reflekterar över gårdagens innehåll. Att den nya socialtjänstlagen blev bekräftad av statssekreterare Minna Ljunggren är välkommet, liksom att man arbetar för att stärka socialarbetarnas roll och trygghet. De repressiva inslagen krävs, men de innebär även en större målkonflikt med tilliten till socialtjänsten, en utmaning som FSS kommer att jobba vidare med. Föreläsningen med Nicolas Lunabba berörde många och hans tankar om trygga och otrygga områden är viktiga att ta med sig. Där kan första linjens socialtjänst vara en pusselbit för att öka tryggheten i utsatta områden.  

Emma Spak, Åsa Furén Thulin och Monica Persson I ett samtal med representanter från länsstyrelsen, SKR och FSS ligger fokus på ledarskap i oroliga tider. Att arbeta tillsammans är ett nyckelord för att klara av de enorma utmaningar som råder just nu i samhället. En annan viktig aspekt är att jobba samlat och se helheten, då blir det också lättare att samverka. Att jobba förebyggande och använda den klokskap som finns har aldrig varit viktigare – vi har inte råd att tappa en enda ungdom till suicid eller kriminalitet. Och det måste få kosta!

Katarina Gidlund Digitaliseringsforskaren Katarina Gidlund vill stärka känslan av tilltro och ansvar i digitaliseringsfrågor, hos deltagarna på Socialchefsdagarna. Vi känner alla till skillnad mellan bra och dåliga digitala tjänster – och det behöver vi också våga säga när nya system utvecklas. Våga sätta krav och drömma utifrån din egen verksamhet. Det är så vi är med och skapar en hållbar samhällsutveckling genom digitalisering.

Johan Quist Som forskare inom tjänstelogik vill Johan Quist lyfta perspektivet och vända på begreppen producent och konsument. För vad är egentligen en tjänst idag? Socialtjänstens verklighet befinner sig långt från bilfabrikens löpande band, även om många kanske fortfarande ser det så. Men när det handlar om människor ställer effektivisering och standardisering till det. Vi behöver istället se medborgaren och användaren som en medskapare av värde i ”fabriken”. Och ju mer vi specialiserar oss, desto bättre behöver vi bli på samordning.

Dela gärna