Fokus på kärnverksamhet i tidstjuvarnas paradis med Mats Alvesson

feb 16, 2023 | TALARE, SCD2023

På Socialchefsdagarnas tredje dag kommer Mats Alvesson, organisations- och ledningsforskare, att hålla en föreläsning som tar fasta på problem i dåligt resursutnyttjande organisationer och diskuterar lösningar utifrån idén om dumhetsbekämpning.

Läs mer om föreläsningens innehåll här

Dela gärna