Mats Alvesson

Fokus på kärnverksamhet i tidstjuvarnas paradis

Mycket i offentlig verksamhet tar tid och kraft från kärnuppdraget. Många vill dessutom undgå detta och hellre syssla med strategier, utvecklingsprogram, mötesritualism, värdegrundsarbete m m. 

Mats Alvesson, organisations- och ledningsforskare.

Föreläsningen tar fasta på problem i dåligt resursutnyttjande organisationer, pekar på bakgrund (mycket lagstiftning, policies och andra uttryck för regleringsmani), krav från alla håll på fina skyltfönster och interna processer som gör att overhead gärna sväller. Föreläsningen diskuterar också lösningar utifrån idén om dumhetsbekämpning. 

Föreläsningen utgår från Alvesson & Cizinsky:  Dumhetsbekämpning. Fungerande verksamhet och meningsfullt arbete (Fri Tanke 2023).

Mats Alvesson är organisations- och ledningsforskare och intresserar sig bl a för djupstudier av organisationer och den (ofta) låga graden av reflektion och förnuft i många verksamheter. Han har bland annat (med Andre Spicer) myntat begreppet funktionell dumhet. Han har bl a publicerat Tolkning och reflektion, Tomhetens triumf, Dumhetsparadoxen, Extra allt, Värdet av värdegrunder, Reflexivt ledarskap, Styrning och (sned)styrning i högskolan, Check, check, check och mycket annat. Han publicerar också en hel del i media (DN debatt, SvD debatt m m). Han är verksam vid bl a University of Bath, Handelshögskolan, Stockholm och City University of London och en av Sveriges internationellt mest välkända forskare.


Mats Alvesson föreläser fredag förmiddag (29 september)
Foto: Mark Harris, Frozentime