En tjänstelogisk socialpolitik med Johan Quist

feb 24, 2023 | SCD2023, TALARE

Mycket av den kunskap som präglar modernt ledarskap har utvecklats genom studier av varuproducerande företag. I offentlig sektor finns inga fabriker. Men sättet att tänka kring styrning och ledning har ändå tydliga inslag hämtade från klassisk ”produktion”. Men vad producerar vi egentligen? Och är det överhuvudtaget meningsfullt att tala om ”producent” och ”konsument”? Passet introducerar lärdomar från tjänsteforskningen och gör nedslag i en offentlig kontext för att illustrera.

Johan Quistdocent i företagsekonomi, är vice föreståndare och forskare vid Centrum för tjänsteforskning – CTF, Karlstads universitet. På Socialchefsdagarna 2023 kommer han att prata om en tjänstelogisk socialpolitik.

Läs mer om Johan Quist här

Dela gärna